Vreţi să scăpaţi de plata lunară a facturilor? Se poate, dacă vă înscrieţi în Programul de mediu ”Casa Verde”! Statul vă dă 6.000 de lei pentru panouri solare şi pompe de căldură. Pregătiţi dosarele pentru că în 10 octombrie va începe înscrierea şi durează doar două săptămâni. Click! vă spune paşii pe care trebuie să-i urmaţi pentru a primi banii.


Nu mai plăteşti facturi toată viaţa dacă ai o ”Casă Verde”. Panourile solare produc de 4 ori mai multă energie electrică decât ai nevoie. Ce e în plus, vinzi în reţeaua naţională. Între 10 şi 24 octombrie, se pot depune dosarele pentru Programul ”Casa Verde”, a anunţat ministrul mediului, Cristiana Paşca Palmer. Sunt bani pentru circa 10.000 de cereri.

Pentru ce se pot solicita bani

Prin Programul ”Casa Verde” populaţia şi persoanele juridice pot beneficia de finanţare prin Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) pentru instalarea, înlocuirea sau completarea sistemelor de încălzire clasice cu cele care folosesc energie verde, regenerabilă. Bugetul alocat pentru întreaga ţară este de 94 de milioane de lei, din care 60 de milioane sunt destinate populaţiei şi 34 de milioane persoanelor juridice.

Echipamentele finanţate pentru populaţie sunt panourile solare şi pompele de căldură, cunatumul finanţării nerambursabile prin AFM fiind în funcţie de tipul instalaţiei, astfel: până la 3.000 lei pentru instalarea panourilor solare nepresurizate; până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate; până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer;

Cine se poate înscrie

Solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este persoană fizică care are domiciliul pe teritoriul României; este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul; imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, al vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, al unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publică. Dosarul de finanţare, cu toate documentele obligatorii, va fi depus personal de solicitant la sediul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului pe raza căreia îşi are domiciliul. Banii îi primeşti după achiziţionarea, montarea, punerea în funcţiune a instalaţiei şi depunerea dosarului de decontare la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului. 

Ce acte sunt necesare

 • cerere de finanţare nerambursabilă completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;
 • declaraţie pe propria răspundere completată şi semnată de solicitant, în original;
 • copie de pe actul de identitate al solicitantului;
 • adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, în original;
 • extras de carte funciară care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/în care se va realiza proiectul, în original, sau autorizaţie de construire emisă solicitantului, în copie legalizată, pentru imobilele aflate în construcţie, valabil la data depunerii.

Sunt cinci paşi de parcurs

1. Depunerea dosarului de finanţare la agenţia teritorială de protecţia mediului;

2. Urmărirea paginii oficiale a AFM pentru decizia de acceptare în Program;

3. Semnarea contractului de finanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu;

4. Începerea lucrărilor;

5. Depunerea cererii de decontare a lucrărilor în termen de maximum 12 luni de la data semnării contractului de finanţare.

«Reluăm programul după o pauză de 5 ani»

”Unul dintre principalele sectoare pe care se bazează economia verde sunt energiile regenerabile. De aceea, am decis reluarea Programului «Casa Verde» după o pauză de 5 ani. Îmi doresc să încurajăm cât mai mare parte a populației să folosească sisteme de încălzire verzi în propriile locuinţe. România este una dintre țările cu mare potențial în domeniul energiilor regenerabile, iar această resursă este o oportunitate reală de valorificare care trebuie susținută și impulsionată prin astfel de programe. Dacă am exploata la maximum întregul potențial solar din țara noastră am putea substitui în această formă aproape jumătate din volumul de apă caldă menajeră și circa 15% din cota de energie termică pentru încălzirea curentă”, spune ministrul Cristiana Pașca Palmer.

Ce pot cere instituţiile

O instituție solicitantă poate depune, într-o singură sesiune de finanţare, o singură cerere de finanţare. Unităţile administrativ-teritoriale/Instituţiile publice/Unităţile de cult pot solicita finanţare pentru mai multe imobile/obiective în cadrul aceleiaşi cereri de finanţare, însă cuantumul acesteia nu poate depăși:

 • 2.000.000 lei pentru instituțiile publice;
 • 500.000 lei pentru unitățile de cult;
 • 4.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mare de 100.000;
 • 7 3.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 50.000 şi 100.000;
 • 2.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 20.000 şi 50.000;
 • 1.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 3.000 şi 20.000;
 • 500.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mic de 3.000.

În cazul persoanelor juridice, finanţarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă în cuantum de până la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

 
 
Loading...