Emoţii uriaşe pentru 150.000 de copii care termină liceul în acest an. Elevii din clasele a XII-a şi a XIII-a se pot înscrie la Bac până vineri, 3 iunie, apoi intră într-o minivacanţă de 14 zile, timp în care pot recapitula materia din programa de Bac. În timpul probelor vor fi filmaţi şi ascultaţi ca să nu încerce să copieze.


Mai sunt 14 zile până la prima probă de Bac. Au început înscrierile la Bac, iar vineri, 3 iunie, este ultima zi de şcoală pentru liceenii din clasele a XII-a şi a XIII-a. Pentru candidaţii din seria curentă, profesorii diriginţi întocmesc tabele de înscriere la prima sesiune de Bacalaureat. Tabelele cuprind opţiunile pentru probele de examen şi semnătura elevilor. Candidaţii din anii precedenţi se pot înscrie la secretariatul unităţii de învăţământ pe care au absolvit-o, pe baza actelor solicitate de către secretariate (certificat de naştere şi, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă, adeverinţă cu notele la probele pentru care solicită recunoaşterea notelor).

Absolvenţii din seriile anterioare, în situaţia schimbării domiciliului în altă localitate, menţionată ca atare în buletinul/cartea de identitate, se pot înscrie la o unitate de învăţământ de acelaşi profil, stabilită de comisia de Bacalaureatjudeţeană din judeţul în care se află noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situaţii, înscrierea în alt judeţ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate şi însoţite de documente doveditoare.

Calendarul probelor

  • Examenul de Bac 2016 va începe la 13 iunie, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, susţinută până în 15 iunie. Proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă va avea loc în perioada 15-17 iunie. Între 21-24 iunie se va desfăşura proba de evaluare a competenţelor digitale, urmată,  între 27 iunie - 1 iulie, de proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. 
  • Probele scrise ale sesiunii iunie-iulie vor începe pe data de 4 iulie, cu Limba şi literatura română (proba E)a) şi vor continua pe 5 iulie cu proba la Limba şi literatura maternă (proba E)b), pe 6 iulie cu proba obligatorie a profilului (proba E)c), iar pe 8 iulie cu proba la alegere a profilului şi specializării (proba E)d).
  • Afişarea rezultatelor se va face la data de 12 iulie (până în ora 16.00) şi, în aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţii (între orele 16.00-20.00), care urmează a fi soluţionate în perioada 13 - 15 iulie. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 16 iulie.

Elevii vor fi supravegheaţi video 

Şi în acest an, candidaţii vor fi supravegheaţi video şi audio, pentru a -i surprinde pe cei care vor încerca să copieze. Înregistrările făcute în săli vor fi verificate prin sondaj. Înainte de începerea probelor, profesorii supraveghetori le vor cere elevilor ”uituci”  să se mai uite o dată prin buzunare şi să predea toate eventualele materiale şi obiecte interzise la examen. După aceea, toţi candidaţii vor semna un proces-verbal de luare la cunoştinţă că vor fi eliminaţi din examen dacă vor fi prinşi cu fiţuici. Eliminarea din examen se va face şi dacă nu au fost folosite copiuţele găsite în buzunar. În acest caz, probele promovate anterior nu vor fi recunoscute, iar candidatul va repeta întreg examenul, abia după alte două sesiuni.

Click! Spune

În 2015, din cele 1.900 de licee din ţară, în 56 nici unul dintre elevi nu a promovat examenul, iar în alte 178 de colegii şi licee promovabilitatea a fost între 1 şi 15%. În total, în ultimii 6 ani, nu au promovat examenul circa 475.000 de candidaţi. La sesiunea specială a olimpicilor din acest an, din 235 de candidaţi, 75 au picat şi doar doi au obţinut media maximă.

 
 
Loading...