Sunt tot mai puţini absolvenţi de liceu care obţin diploma de Bac şi care vor să studieze la o facultate. Universităţile au decis să facă admiterea mai puţin stresantă. Click! vă spune ce noutăţi vor fi în acest an.


În ultimii cinci ani, numărul candidaţilor la admiterea la facultate a tot scăzut. Universităţile au început să atragă candidaţi din străinătate şi olimpici, dar şi să închidă specializările care nu mai au căutare. În plus, au anunţat o serie de noutăţi menite să facă mai atractivă admiterea: înscrieri online, cursuri gratuite de pregătire, scutiri de taxe.

Academia de Studii Economice

  • Taxa de înscriere: 100 lei (ca şi în 2016). Pentru a treia opţiune, încă 35 lei.
  • Taxa de şcolarizare pentru studenţii străini din ţări UE: 3.500 lei/an.
  • Taxa de şcolarizare pentru studiile cu frecvenţă redusă sau la ID: 3.200 lei.
  • Sesiunea iulie: înscrieri 3 -15 iulie; afişarea rezultatelor -19 iulie.
  • Total număr de locuri: 6.050 la zi, 1.100 la FR şi ID.

Proba de admitere la facultate constă într-un eseu motivaţional care va fi notat cu ”admis” sau ”respins”. Ierarhizarea candidaţilor care au fost declaraţi admişi se va face în funcţie de media de la Bac şi în ordinea opţiunilor precizate de candidat în fişa de înscriere. Un candidat poate fi înscris la o singură facultate, la un singur program de studii, indiferent de numărul opţiunilor sale. Înscrierea va fi asistată de calculator, adică fişa de înscriere va fi în dublu exemplar, una pe care o depune la dosar şi alta pe care o păstrează. După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile şi ordinea acestora nu mai pot fi modificate.

Foarte important! În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi cu punctajul general egal cu al ultimului admis, departajarea se va face după mediile anilor de studii la liceu, nota la Limba şi literatura română/maternă de la Bac.

Universitatea din Bucureşti

Înscrierile la admitere se vor putea face online sau de o altă persoană, pe bază de procură. Universitatea  din Bucureşti a anunţat că a renunţat să mai ceară copii legalizate după actele necesare la înscriere.

Facultăţile Universităţii din Bucureşti şi-au stabilit calendarul înscrierilor pentru sesiunea din iulie a admiterii 2017, între  6 şi 25 iulie, iar data limită de afişare a rezultatelor este 29 iulie 2017. Un candidat poate participa la admitere la mai multe facultăţi sau domenii, dar poate fi admis la un singur program de studii, pe locuri finanţate de la buget. În situaţia în care un candidat a fost declarat admis la cel mult două universităţi, facultăţi sau specializări, acesta va trebui să opteze pentru aceea la care doreşte să fie admis pe locuri finanţate de la buget.
Facultatea de Matematică şi Informatică organizează, începând cu luna februarie 2017 şi toată luna iunie 2017, lecţii de pregătire pentru toţi cei care doresc să susţină anul acesta examen de admitere în cadrul facultăţii. Accesul este gratuit şi nu necesită înscriere prealabilă.
În premieră, Universitatea din Bucureşti oferă candidaţilor la admitere (licenţă, master, doctorat) cazare gratuită în căminele proprii, în limita locurilor disponibile, pentru maxim trei nopţi.

Politehnica Bucureşti

Sesiuni: 10 -15 iulie;
Admitere: două probe scrise;
Cazare. Universitatea asigură cazare în limita locurilor disponibile, gratuit, pe o perioadă de şase zile (zile de concurs, plus o zi înainte şi trei după concurs) pentru candidaţii veniţi din alte localităţi.
Examen: vor fi două probe scrise, iar rezultatele vor fi aflate pe loc, în faţa candidatului.
Cei declaraţi respinşi la facultatea la care au dat concurs pot fi redistribuiţi la alte facultăţi unde  au rămas locuri libere.
O a doua sesiune de admitere se va organiza în cazul în care au rămas locuri neocupate.

Universitatea Babeş-Bolyai

Sesiuni: 12 -31 iulie; 6 -20 septembrie.
Înscrieri: din 1 martie, se pot face preînscrieri pentru: câştigătorii de olimpiade şi competiţii internaţionale, licenţiaţii care doresc să urmeze o a doua facultate, absolvenţi cu diploma de Bac.
Taxa de înscriere: între 30 şi 220 lei (la Drept), plus o taxă de procesare de 30 lei.
Fiecare facultate are altă modalitate de a selecta candidaţii. De pildă, la Matematică, Chimie, Biologie şi la Fizică se dă o probă scrisă, tip grilă. La Geografie prima probă este eliminatorie şi constă într-o scrisoare de intenţie care va fi notată cu calificativul admis/respins.

La Drept va fi o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere 50% din medie, iar rezultatul la Bac va fi 50%. Universitatea oferă cazare în perioada admiterii.

  • Vor fi scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere, o singură dată, candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, dar şi copiii personalului didactic, precum şi copiii personalului încadrat în instituţie.
  •  
 
 
Loading...