Odată cu venirea căldurii, asociaţiile de proprietari vor reîncepe lucrările individuale de reabilitare termică. Înainte de a semna un astfel de contract, trebuie să fii atent la câteva aspecte foarte importante. Specialistul Click! Mihai Mereuţă ne spune tot ce trebuie să ştim.


Reabilitarea, pentru toată faţada blocului

În primul rând, iar acesta este un lucru foarte important, pentru a evita amenzile care ar putea veni din partea primăriei trebuie să ştii că reabilitarea se face pentru întreaga faţadă a blocului, nu numai pentru câteva apartamente.

Astfel, toţi proprietarii trebuie să-şi dea acordul. Nu este permis ca un bloc de locuinţe să fie reabilitat pe jumătate iar asta din cauza aspectului inestetic al clădirii.

În al doilea rând, înainte de a semna contractul cu firma de reabilitare termică, trebuie avută înainte o discuţie cu reprezentanţii asociaţiei de proprietari.

În cele mai multe dintre cazuri, asociaţia propune o anumită firmă, deci ar trebui să afli mai multe informaţii: preţul cu TVA, durata lucrărilor şi modul în care se execută acestea. Asociaţia de proprietari semnează un contract cu firma de reabilitare termică. Apoi, fiecare proprietar semnează individual un alt contract cu firma respectivă.

Obligaţiile administraţiei de proprietari

Supravegherea lucrărilor de reabilitare termică trebuie făcută cu personal specializat şi responsabil în ceea ce priveşte buna execuţie a lucrărilor.

Reprezentantul asociaţiei de proprietari trebuie să aibă cunoştinţe temeinice de specialitate în construcţii pentru a putea participa la verificarea tuturor fazelor de execuţie, la întocmirea proceselor verbale încheiate pentru efectuarea lucrărilor, la verificarea faptului că lucrările sunt în conformitate cu prevederile contractului, proiectului, caietelor de sarcini şi a reglementărilor tehnice în vigoare.

Reprezentantul asociaţiei trebuie să aibă pregătirea necesară astfel încât să urmărească execuţia lucrărilor în ritmul şi termenele prevăzute, să reducă problemele ce pot apărea în timpul execuţiei, neconformităţi cu proiectul iniţial, să participe la întocmirea tuturor documentelor pe parcursul execuţiei, certificate de calitate, precum şi altor documente ce privesc calitatea execuţiei şi care vor constitui parte a cărţii de construcţie.

Reprezentantul administraţiei trebuie să interzică utilizarea materialelor necorespunzătoare sau care nu au certificate de conformitate, declaraţie de conformitate sau fără agrement tehnic, să admită la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ, să ceară executantului refacerea lucrărilor executate în mod necorespunzător.

La semnarea proceselor verbale de recepţie a lucrărilor de reabilitare trebuie să participe şi reprezentanţii Inspecţiei de Stat în construcţii, obligaţie ce este prevăzută de lege.

«Furnizorul materialelor, obligat să asigure asistenţa tehnică»


 Materialele esenţiale precum polistirenul expandat, adezivul, tencuiala decorativă şi plasa de armare trebuie să fie compatibile, adică să fie parte a unui sistem complet livrat de un singur producător.

Este foarte imporant ca furnizorul sistemului să asigure asistenţa tehnică în şantier pentru constructor. Firma de reabilitare termică trebuie să aibă personal calificat care să fi fost instruit de furnizorul materialelor cu privire la aplicarea termosistemului, iar lucrările de referinţă executate anterior să fi rezistat în bune condiţii la mai multe cicluri iarnă-vară.

Executantul lucrării are următoarele obligaţii: să pregătească temeinic suportul, să aplice cantităţi suficiente de adeziv, plăcile de polistiren expandat trebuie să aibă dimensiuni constante, să aplice dibluri, să aplice masa de şpaclu, să armeze cu fibră de sticlă, să aplice amorsa pentru tencuială şi apoi tencuiala. Mulţi reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari au semnalat în unele cazuri lipsa armării cu fibră de sticlă.

Loading...