Vrei să închiriezi un apartament sau eşti proprietar şi doreşti să dai în chirie un imobil? Ar trebui să cunoşti câteva obligaţii care îţi revin. Specialistul Click! Mihai Mereuţă ne spune tot ce trebuie să ştim atunci când încheiem un contract de închiriere.


Dacă în contract părţile nu au arătat durata închirierii, imobilul se consideră închiriat pentru un an dacă este nemobilat şi pe durata corespunzătoare unităţii de timp pentru care s-a calculat chiria în cazul apartamentelor sau camerelor mobilate.

Obligaţiile proprietarilor:

Proprietarul este obligat să predea chiriaşului imobilul închiriat împreună cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de funcţionare şi să menţină imobilul în stare corespunzătoare de folosinţă pe toată durata închirierii.

Proprietarul este obligat să efectueze toate reparaţiile care sunt necesare pentru a menţine imobilul în stare corespunzătoare de întrebuinţare pe toata durata închirierii.

Dacă proprietarul nu înlătură viciile în cel mai scurt timp, chiriaşul are dreptul la o scădere proporţională a chiriei.

În cazul în care viciile sunt atât de grave încât dacă le-ar fi cunoscut chiriaşul nu ar fi luat închirie imobilul, atunci acesta are dreptul de a rezilia contractul.

Obligaţiile chiriaşilor:

- să ia în primire imobilul închiriat;

- să plătească chiria în cuantumul şi la termenul stabilite prin contract;

- să folosească imobilul cu prudentă, să restituie imobilul la încetarea contractului de închiriere;

- dacă chiriaşul modifică imobilul ori îi schimbă destinaţia sau dacă îl întrebuinţează astfel încât îl prejudiciază pe proprietar, acesta din urmă poate cere daune şi rezilierea contractului.

 
 
Loading...
Citeste tot despre: