La 50 de zile după Învierea lui Hristos, creştin-ortodocşii sărbătoresc Pogorârea Duhului Sfânt asupra Apostolilor lui Iisus. În tradiţia populară, sărbătoarea este numită Duminica Mare, Cincizecimea sau Duminica Rusaliilor.


Istoricul sărbătorii

În această zi, odată cu Pogorâriea Duhului Sfânt, comunitatea creştină sărbătoreşte şi ziua de naştere a Bisericii Creştine, care completează ciclul pascal început la Florii. Despre ineditul eveniment petrecut în acea zi şi descris în cartea „Faptele Apostolilor" (capitolul 2) a vorbit chiar Iisus Hristos, înainte de Înălţarea Sa la cer. Cu sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt (Cincizecimea sau Rusaliile) se încheie ciclul sărbătorilor pascale.

Rusaliile reprezintă cea mai veche sărbătoare creştină, fiind celebrată încă de pe vremea apostolilor. Până la începutul secolului al V-lea, creştinii sărbătoreau în aceeaşi zi Înălţarea Domnului şi Pogorârea Sfântului Duh-Cincizecimea.

Alegerea noului apostol

La 50 de zile după Înviere, ucenicii s-au adunat din nou pe Muntele Măslinilor pentru a alege un apostol, care să-l înlocuiască pe Iuda Iscarioteanul, apostolul trădător.

Sfântul Matia a fost ales în rândul celor doisprezece Apostoli, prin tragere la sorţi. Despre alegerea noului apostol care să întregească grupul celor 12 apostol, Sfântul Evanghelist Luca ne relatează acest eveniment în Faptele Apostolilor: "Şi au pus înainte pe Iosif, numit Barsaba, zis şi Iustus, şi pe Matia. Şi, rugându-se, au zis: "Tu, Doamne, Care cunoşti inimile tuturor, arată pe care dintre aceştia doi l-ai ales să ia locul acestei slujiri şi al apostoliei din care a căzut Iuda, ca să meargă în locul lui. Şi au tras la sorţi; şi sorţul a căzut pe Matia; şi el s-a rânduit împreună cu cei unsprezece apostoli" (Fapte 1:23-26).

Iisus le-a vorbit Apostolilor despre Botezul cu Duhul Sfânt

Înainte de Înălţarea Sa la cer, Domnul Iisus era împreună cu cei 12 ucenici ai Săi şi le-a vorbit despre botezul cu Duhul Sfânt. Pe când Se afla cu ei, Iisus le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui: "Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt." (Fapte 1:4-5) Apoi, Iisus le-a explicat cum se va manifesta prezenţa Duhului Sfânt în vieţile lor : "Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului." După această mărturisire, pe când se uitau ei la El, Iisus s-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. (Fapte 1:8-9)

Asupra Apostolilor s-a pogorât Mângâietorul lumii

În capitolul 2 din Faptele Apostolilor este descris evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt. Acesta s-a întâmplat „nu după multe zile" de la Înălţarea Domnului Iisus la cer şi anume după 10 zile.

În Bisericile Ortodoxe este sărbătorit momentul când la Ierusalim s-a pogorât asupra Apostolilor lui Iisus "Mângâietorul lumii-Duhul Sfânt", promis de Hristos. În ziua Cincizecimii, ucenicii erau împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer, fără veste, un vuiet mare, ca vâjâitul unui vânt puternic, ce vine repede şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.

Apostolii au început să grăiască în limbi necunoscute de ei

Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi-au început să vorbească în alte limbi, necunoscute de ei până atunci, după cum îi îndemna Duhul să vorbească. (Fapte 2:1-4). Atunci, ucenicii lui Hristos au fost acoperiţi de înţelepciune, de lumină, de râvnă şi de mulţime de daruri dumnezeieşti, trezind uimire în rândul celor care-i ascultau, ştiut fiind faptul că ucenicii erau oameni simpli, fără studii.

Mirarea martorilor oculari era la fel de mare, pentru că fiecare dintre ei, indiferent de ţara în care s-a născut, îi auzeau pe apostoli vorbind în limbile lor „lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!" (Fapte 2:11).

După Pogorârea Sfântului Duh, când Apostolii au primit puterea de a grăi în limbi necunoscute de ei până atunci au început să răspândească învăţătura Mântuitorului şi altor neamuri, în diferite limbi. Minunea a început chiar în ziua Pogorârii Duhului Sfânt, când s-au făcut înţeleşi de toţi iudeii veniţi la Ierusalim din tot Orientul.

S-a format prima comunitate creştină

În ziua Pogorârii Duhului Sfânt, Sfântul Apostol Petru s-a adresat mulţimii. Predica lui apostolică s-a bucurat de un uriaş succes şi atunci s-au convertit la creştinism, primind botezul, 3000 de „suflete." Cei convertiţi la credinţa lui Hristos au format prima comunitate creştină din Ierusalim ( Fapte II, 41), considerată nucleul Bisericii creştine. După Pogorârea Duhului Sfânt, Apostolii Domnului s-au răspândit în toată lumea, au început să săvârşească minuni, convingându-i pe păgâni să nu se mai închine idolilor şi să se apropie de credinţa creştină. Contemporanii Apostolilor au considerat că Duhul Sfânt este o fiinţă cu puteri supranaturale, care i-a umplut de har pe aceştia , dăruindu-le puterea să ducă mai departe învăţăturile lui Hristos.

„Rusaliile reprezintă o sărbătoare foarte complexă, prăznuită pe parcursul a două zile. Denumirea provine de la cuvântul latinesc Rosalia. Mai întâi, praznicul de Rusalii a fost o sărbătoare cu reminiscenţe păgâne ( Sărbătoarea Trandafirilor), din vremea ocupaţiei romane. Rusaliile erau zâne frumoase, dar rele, care aduceau necazuri oamenilor.

În timp, sărbătoarea Rusaliilor s-a suprapus peste praznicul creştin postpascal al Cincizecimii, Pogorârea Duhului Sfânt, iar Biserica a acceptat această asociere pentru a sfinţi această zi şi pentru a îndepărta reminescenţele păgâne . În simbolul creştinismului, noi mărturisim despre Duhul Sfânt că El este „Domnul de viaţă făcătorul, care din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit care a grăit prin prooroci". El este veşnic. Deci este fără început şi fără sfârşit, deofiinţă cu Tatăl şi cu Fiul. El are toate atributele Dumnezeirii şi este prezent şi activ în toate lucrările îndreptate spre lume ale Sfintei Treimi," precizează părintele Valentin Fotescu, doctor în Teologie, preot la Biserica Sfânta Vineri Nouă din Bucureşti (B-dul Ni. Titulescu)

A doua zi de Rusalii sărbătorim Sfânta Treime

A doua zi după Duminca Rusaliilor, creştinii preacinstesc Sfânta Treime, o sărbătoare închinată Sfintei Treimi : Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Orice rugăciune creştină începe şi se sfârşeşte cu invocarea Sfintei Treimi : „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh." Credinţa în Dumnezeu- Sfânta Treime- constituie învăţătura fundamentală şi specifică Bisericii creştine. În acestă zi, îl sărbătorim pe Dumnezeul creştinilor întru care suntem botezaţi şi pe care-l mărturisim în Crez. Dumnezeu este unul în fiinţa Sa dumnezeiască şi întreit în persoanele Sale.

Un Dumnezeu în trei ipostaze :Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt

În ziua de Rusalii a fost cinstit în mod deosebit Duhul Sfânt, sfinţitorul vieţii noastre, care este a treia persoană a Sfintei Treimi. Dar Duhul Sfânt vine de la Tatăl şi este trimis prin Fiul; de aceea există o legătură bine definită între cele Trei Persoane.

Definirea dogmei despre Sfânta Treime este meritul Sfinţilor Părinţi participanţi la Sinoadele ecumenice: Sinodul I ( care a avut loc în anul 325) şi Sinodul al II-lea, care s-a desfăşurat în anul 381 la Constantinopol. Este foarte greu de înţeles această dogmă a Sfintei Treimi, despre care s-au scris numeroase tratate de-a lungul veacurilor şi s-au dat multe explicaţii, unele mai simple şi altele mai complexe. Pentru noi, creştinii, este important că există un singur Dumnezeu în trei ipostaze: adică Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Tatăl este Creatorul, Fiul este Mântuitorul, iar Duhul Sfânt este Sfinţitorul lumii.

În ziua sărbătorii Sfintei Treimi, credincioşii se roagă pentru sănătate şi spor în casă în lăcaşuri care poartă hramul acestui praznic:

În Bucureşti:

Biserica Sfântul Ilie -Rahova
Strada George Georgescu nr 17-19

Biserica Flămânda , Săraca
Strada Olimpului nr. 17

Tradiţii pentru spor şi sănătate

În tradiţia populară se practică ritualuri care să îndepărteze puterea Rusaliilor, cunoscute în popor cu diferite nume : iele, zâne rele sau împărătesele văzduhului.

Frunzele de nuc şi de tei alungă paguba şi ielele

În biserici se aduc în ziua de Rusalii frunze de nuc şi flori de tei. După ce sunt sfinţite, aceste ofrande se împart credincioşilor, ca simbol al limbilor de foc pogorâte asupra apostolilor. Tradiţia spune că este bine ca ramurile verzi cu frunze de nuc şi flori de tei să împodobească ferestrele casei şi icoanele, având puteri protectoare împotriva ielelor şi a pagubei.

Se împodobesc porţile şi uşile cu ramuri verzi

Oamenii îşi împodobesc uşile şi ferestrele cu ramuri verzi de tei, plantă care alungă spiritele rele şi paguba. Ramurile sunt păstrate în gospodărie pe timpul verii, pentru a însoţi rugăciunile de alungare a furtunii şi grindinei.

Rusaliile sunt zâne capricioase

În credinţa populară, Rusaliile sunt zâne capricioase şi răzbunătoare. Ele dansează în văzduh sau pe pământ în timpul nopţii, aşezate în cerc. Dacă un sătean calcă pe câmp, pe locul unde au dansat Rusaliile, un loc unde iarba rămâne arsă, acesta se îmbolnăveşte şi nu mai poate să meargă, fiindcă „a fost luat de Rusalii". De aceea, cu şase zile înainte de Rusalii, în multe zone din ţară, oamenii sunt prevăzători şi sunt atenţi să ocolească locurile în care iarba este arsă şi să nu răspundă dacă sunt strigaţi pe nume pe timpul nopţii.

Ceata căluşarilor este vindecătoare

Mai ales în Oltenia, de Rusalii este specific „Dansul Căluşarilor", ca un remediu pentru starea sufletească a celor care au văzut sau se tem de Dansul ielelor. Căluşarii merg la casele sătenilor care au probleme de sănătate sau se crede că ielele le-au „ pocit" minţile.

Căluşul este un dans la care participă, de obicei, nouă feciori, un vătaf (conducătorul), un mut (cel care deţine leacurile magice) şi un stegar. Dansul căluşarilor se desfăşoară după un anumit scenariu.

Căluşarii fac un legământ de ceată care trebuie respectat o anumită perioadă, ţinând mâna pe steag . Prin dansul lor misterios, însoţit de clopoţeii care au rolul să alunge spiritele rele şi ielele, de salturile în timpul dansului şi mai ales de traista mutului-, căluşarii sunt singurii care-i pot vindeca pe oamenii „furaţi" de iele. Căluşarii redau prin jocul lor victoria Căluşului împotriva ielelor sau Rusaliilor, care puteau să-l fure pe cel care răspundea când era strigat de ele. În acest caz, căluşarii au misiunea de tămăduitori.

Talismanele protectoare

Tot în ziua de Rusalii, în multe zone ale ţării, oamenii se protejează de pagubă sau de necazuri „nefireşti" cu ajutorul talismanelor. Cel mai puternic talisman este realizat din frunze de pelin, boabe de usturoi şi din tămâie şi se păstrează într-o punguţă roşie, care se poartă la brâu.

Oamenii credincioşi văd pe cer dansul ielelor

Tradiţia spune că, în Duminica Cincizecimii, oamenii credincioşi văd pe cer dansul ieleleor, dar acestea nu le fac niciun rău.

Se continuă pelerinajele la mormintele rudelor

De Rusalii, continuă pelerinajele la mormintele rudelor, în cazul în care unii credincioşi n-au ajuns la cimitir în ziua Moşilor de vară să aprindă lumânări şi să împartă ofrande.

În ziua de Rusalii sătenii evită scăldatul

În Muntenia şi Moldova, sătenii cred că Rusaliile sunt zâne ale apelor; de aceea ei evită să se scalde, pentru că există pericolul să
se înece.

De Rusalii se fac multe botezuri

Ca şi la Paşti, Rusaliile au devenit o sărbătoare rezervată botezurilor. De Rusalii sunt creştinaţi îndeosebi copiii cu probleme de sănătate.

Loading...