Gata! De astăzi ai în ziarul tău favorit cuponul prin care primeşti un produs în oricare magazin din reţeaua Mic.ro. Ai de ales între o franzelă, un iaurt sau o prăjitură cu lapte.


Click! şi reţeaua Mic.ro îţi fac zilnic un cadou. Începând de azi găseşti în ziarul nostru un cupon cu ajutorul căruia primeşti în orice băcănie Mic.ro din Capitală un produs gratis.

Tot ce ai de făcut este să decupezi talonul din ziar, să mergi la primul magazin Mic.ro şi să primeşti un aliment la alegere.

Ai 100 de magazine Mic.ro în care poţi merge şi opta între o franzelă, un iaurt proaspăt sau o prăjitură delicioasă cu lapte. Cu fiecare cupon câştigi un produs.

Atenţie! Nu poţi merge cu mai multe taloane într-un singur magazin. În fiecare băcănie poţi folosi un sigur cupon pentru un singur aliment.

„Îi aşteptăm cu drag pe cititorii Click! la noi în magazin. Vor avea parte de o atmosferă plăcută şi o gustare delicioasă", ne-a spus Mădălina Nicolae (21 de ani) şefa magazinului Mic.ro de pe strada Mântuleasa din Bucureşti.

Lista celo 100 de magazine mic.ro

1. MIC.RO1, sector 1, Şos. Ştefan cel Mare nr.1
2. MIC.RO2, sector 4, Calea Văcăreşti nr. 242, Bl. 72B
3. MIC.RO3, sector 4, Str. Bîrza nr.6
4. MIC.RO4, sector 6, Str. Râul Doamnei nr.5, Bl. C4
5. MIC.RO5, sector 6, Str. Serg.Latea Gheorghe nr. 8, Bl. C52
6. MIC.RO6, sector 6, Bdul. Iuliu Maniu nr. 109, Bl. E
7. MIC.RO7, sector 2, Str.Maior Băcilă nr. 7, Bl. 4
8. MIC.RO8, sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 97, Bl. 93
9. MIC.RO9, sector 6, Bdul. Iuliu Maniu nr. 16, Bl. 14
10. MIC.RO10, sector 4, Şos. Giurgiului nr. 127, Bl. 2B
11. MIC.RO11, sector 2, Str.Ion Berindei nr. 11, Bl. 1
12. MIC.RO12, sector 6, Str.Chilia Veche nr. 7, Bl. 710
13. MIC.RO13, sector 6, Bdul. Constructorilor nr. 26, Bl.18
14. MIC.RO14, sector 6, Bdul. Iuliu Maniu nr. 188
15. MIC.RO15, sector 3, str. Prevederii nr. 13A, Bl. M1C
16. MIC.RO16, sector 4, str. Uioara nr. 3
17. MIC.RO17, sector 5, Şos. Sălaj nr. 136, Bl. 49
18. MIC.RO18, sector 4, Str. Huedin nr. 5, Bl. 3
19. MIC.RO19, sector 4, str. Moldoveni nr. 5, Bl. B21
20. MIC.RO20, sector 4, str. Emil Racoviţă nr.10, Bl. I9,
21. MIC.RO21, sector 6, Calea Crângaşi nr. 15, Bl. 11A
22. MIC.RO22, sector 2, str. Dinu Vintilă nr. 5, Bl. 4, poarta 5
23. MIC.RO23, sector 6, bdul. 1 Mai nr. 15, Bl. C3
24. MIC.RO24, sector 2, Şos. Iancului nr. 13, Bl. 107
25. MIC.RO25, sector 6, str. Aleea Doftanei nr. 17-27
26. MIC.RO26, sector 2, str. Cozia nr.21, complex Baicului
27. MIC.RO27, Bucurest, sector 2, str. Mântuleasa nr. 22, Bl. 22
28. MIC.RO28, Bucurest, sector 2, Calea Moşilor nr. 205
29. MIC.RO29, sector 6, Şos. Chitilei nr. 229-230
30. MIC.RO30, sector 6, Bdul. Bucureştii Noi nr. 169
31. MIC.RO31, sector 2, str. Făinari, nr. 17D, parter, spaţiu dreapta (S2)
32. MIC.RO32, sector 3, str. Foişorului, nr. 107A-109, ap. 1 (spaţiu comercial)
33. MIC.RO33, sector 2, Iancului 57, Bl 101B
34. MIC.RO34, sector 2, Pantelimon 328, Bl C5
35. MIC.RO35, sector 5, Baciului, nr. 4, Bl 9
36. MIC.RO36, sector 3, Paladi 35, Bl. N2
37. MIC.RO37, sector 6, Dr. Taberei - Orizont, nr. 18
38. MIC.RO38, sector 6, Dr. Taberei - Favorit 24
39. MIC.RO39, sector 1, Piaţa Pajura nr. 1
40. MIC.RO40, sector 2, Ion Iriceanu, 20-22, Bl 131-132
41. MIC.RO41, sector 3, Bd 1 Decembrie 1918, nr. 21, Bl 11
42. MIC.RO42, Otopeni, str 23 august
43. MIC.RO43, Alexandriei 92, Bl. L26
44. MIC.RO44, sector 6, Moineşti 5, Bl 130
45. MIC.RO46, sector 2,Colentina 12, Bl. 58
46. MIC.RO47, Pipera Tunari, nr. 34D, Voluntari
47. MIC.RO48, sector 4, Dimitrie Cantemir, 22
48. MIC.RO49, sector 6, Bld Prelungirea Ghencea
49. MIC.RO50, sector 1, Buc-Ploieşti nr 12, Bl XIII/3
50. MIC.RO51, Bucureşti Şcoala Ciocanul Nr 3-5
51. MIC.RO52, sector 5, Zamfir Olaru Rahova, 2, Bl 81C
52. MIC.RO53, Obregia 2A, Bl 2A Bis, sect 4
53. MIC.RO54, Şos. Sălaj, nr. 249, Complex Humuleşti, sector 5
54. MIC.RO55, Bdul Obregia, nr. 16, sector 4
55. MIC.RO56, Berceni 15-17
56. MIC.RO57, str. Rebreanu Liviu, nr. 29A, (fosta Barajul Dunării, nr. 2) sector 3
57. MIC.RO58, str. Romancierilor, nr. 5, Bl. C14, parter, sector 6
58. MIC.RO59, str. Valea Lungă, nr. 7, Bl. 140, parter, sector 6
59. MIC.RO60, Bd. Timişoara, nr. 21, sector 6
60. MIC.RO61, str. Codrii Neamţului, nr. 16, parter, sector 3
61. MIC.RO62, Str.Roşia Montană, nr. 2, bloc 01B, parter, sector 6
62. MIC.RO63, Aura Buzescu, sect 2
63. MIC.RO64, sector 3, Clucerului-Udricani, nr 1-3, Bl. 106A
64. MIC.RO65, Str. C-tin Rădulescu Motru, nr. 6, Bl. 35, sector 4
65. MIC.RO66, Str. Măgura Vulturilor nr. 89, Bl. 430, parter, sector 2
66. MIC.RO68, bd. Dudeşti-Pantelimon, nr. 1, sector 3 (fost Complex Republica, corpul A3, parter)
67. MIC.RO69, Şos. Pantelimon, nr. 255, Bl. 43, parter, sector 2
68. MIC.RO70, Bucureşti Jean Steriade nr. 11
69 MIC.RO71, Şos. Olteniţei, nr. 142, Bl. 4 - unitatea 9
70. MIC.RO72, str. Pridvorului, nr. 62, sector 4
71. MIC.RO73, str. Nicolae Dobrin, nr. 2, sector 5
72. MIC.RO74, Otopeni, Calea Bucureştilor Nr 18 Bl. B 2.3
73. MIC.RO75, Bucureşti,Vasile Stolnicu, nr. 4-6, Bl. 29-30, sect 2
74. MIC.RO76, Bucuesti, Preciziei, nr. 1-3, sect 6
75. MIC.RO77, Str. Antiaeriană, nr. 24A, sector 5
76. MIC.RO78, B-dul Ion Mihalache, nr. 174, sector 1
77. MIC.RO79, Str. Dumbrava Nouă, nr. 24D, sector 5
78. MIC.RO81, Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae, nr. 11-19, lotul 24, jud. Ilfov
79. MIC.RO82, Bd. Unirii, nr.69, bloc G2b, tronson II, sector 3
80. MIC.RO83, Pantelimon 287, Bl. 10, Sc A, sect2
81. MIC.RO84, B-dul 1 Decembrie 1918, 28-30, Bl. 7 Sect 3
82. MIC.RO85, Maior Coravu nr.27, Bl. P2
83. MIC.RO86, N. Titulescu nr.18, Bl. 23
84. MIC.RO87, Uverturii 83, Bl. 015
85. MIC.RO90, Şos. Pantelimon, nr.254, Bl. 55, sector 2
86. MIC.RO91, Şos. Virtuţii, nr. 9, Bl. R4A, sc. 1, sector 6
87. MIC.RO92, Şos. Colentina, nr. 3B, Bl. 33B, sector 2
88. MIC.RO93, Calea Văcăreşti 302-304, Bl. 1C
89. MIC.RO95, D-na Ghica, nr. 4, Bl. 3A, sector 2
90. MIC.RO96, Ferdinand, nr. 120, Bl. O11, sector 2
91. MIC.RO97, Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 16
92. MIC.RO98, Sat Snagov, bloc D2, jud. Ilfov
93. MIC.RO99, Sat Ghermăneşti, str. Islaz, bloc D5, jud. Ilfov
94. MIC.RO100, Bulevardul Mărăşeşti nr. 16 sector 4
95. MIC.RO101, Corbeanca, sat Ostratu, str. Primăverii, nr. 45, jud. Ilfov
96. MIC.RO102, Calea Griviţei, nr. 164, sector 1
97. MIC.RO103, str. Nicolae Caramfil, nr. 34, bloc 10D, sector 1
98. MIC.RO104, Şos. Fundeni, nr. 145, sector 2
99. MIC.RO106, Baloteşti, str. Unirii nr.13, jud. Ilfov
100 MIC.RO108, bd. Decebal nr. 14, sector 3

Regulamentul oficial al concursului « mic.ro quizz»

Secţiunea 1. Organizatorul şi regulamentul oficial al concursului

1.1. Organizatorul concursului „MIC.RO QUIZZ" (denumit în continuare „Concurs") este S.C. „MIC.RO RETAIL" S.R.L., având C.U.I. RO 26146841 şi număr de ordine în Registrul Comerţului J40/10511/2009, cu sediul în Bucureşti, Bd-ul. Mircea Eliade. nr. 2, camera 1, Sector 1, reprezentată prin dl Nicolae Ionescu, având număr de Operator de Baze de date nr. 9992/17.05.2010 înregistrat în registrul de evidenţă a operatorilor de date personale (denumită în continuare „Organizatorul").

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare „Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării concursului. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

1.3. Prezentul concurs se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată.

Secţiunea 2. Durata concursului

2.1. Concursul „MIC.RO QUIZZ" se desfăşoară în perioada 3 septembrie 2010 - 1 octombrie 2010.

Secţiunea 3. Zona de desfăşurare a concursului

3.1. Concursul este organizat şi se va desfăşura în Municipiul Bucureşti, România, în magazinele MIC.RO în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2. În Anexa 1 a prezentului Regulament se regăsesc toate magazinele MIC.RO participante la concurs.

Secţiunea 4. Dreptul de participare

4.1. Nu sunt eligibili a participa la concurs angajaţii MIC.RO RETAIL SRL, angajaţii agenţiilor şi ai companiilor implicate în desfăşurarea concursului, şi nici membrii familiilor acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

4.2. La concurs pot participa toate persoanele cu domiciliul/reşedinţa în România (denumite în continuare „Participanţi"), cu vârsta de minim 14 ani împliniţi la data începerii concursului.

4.3. Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

Secţiunea 5. Mecanismul concursului

5.1. Pentru a participa la concurs, doritorii trebuie să decupeze, în perioada 03 septembrie 2010 - 01 octombrie 2010, talonul MIC.RO distribuit în ziarul „Click!", să completeze datele personale solicitate pe verso (nume, prenume, adresă, telefon mobil, e-mail, semnătură), şi să răspundă corect la întrebarea inscrispţionată pe talon. În cadrul concursului vor exista 4 întrebări (o întrebare/săptămână). Odată completat talonul cu datele persoanale şi răspunsul la întrebare, participantul se poate adresa oricărui magazin MIC.RO participant la concurs, în vederea validării talonului. Talonul se consideră validat, iar participantul este declarat câştigător dacă talonul prezentat la orice magazin MIC.RO participant la concurs îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

*este valabil în ziua în care este prezentat spre validare;
* are câmpurile referitoare la datele personale ale participantului completate integral;
* participantul a răspuns corect la întrebarea adresată;
* datele completate sunt lizibile;
* talonul este original.

5.2. Validarea e efectuată în cadrul magazinelor MIC.RO participante la concurs, de reprezentanţii MIC.RO.

5.3. Participanţii la concurs nu pot prezenta mai mult de 1 talon pentru fiecare zi de concurs. În situaţia în care aceeaşi persoană se prezintă la magazinele MIC.RO participante, organizatorul are dreptul de lua în considera un singur talon, anulând restul taloanelor completate şi depuse spre validare.


5.4. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea taloanelor, de înstrăinarea lor şi/sau de prezentarea taloanelor necorespunzătoare, deteriorate sau falsificate şi nici nu va fi obligat să acorde premiile pe baza unor astfel de taloane care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament.

Secţiunea 6. Premiile concursului

6.1. În cadrul acestui concurs, în prima săptămână, se vor acorda unul din următoarele premii:

* iaurt;
* franzelă;
* prăjitură cu lapte.

Organizatorul are dreptul de a modifica premiile oferite alegând oricare din produsele menţionate în Anexa 2 a prezentului Regulament, saptamanal, aducand, in prealabil, la cunostinta participantilor modificarile aparute.

6.2. Premiile vor fi acordate în limita stocului, Organizatorul rezervându-şi dreptul de a înlocui premiile mai sus menţionate cu oricare alt produs cuprins în Anexa 2 a prezentului Regulament de concurs.

6.3. Organizatorul oferă un total de 2.800.000 de premii, a căror valoare totală este de 2.800.000 de lei.

6.4. Conform prevederilor legale în vigoare, organizatorul are dreptul de a face publice numele cîştigătorilor şi câştigul acordat fiecăruia dintre ei. Anunţul va putea fi făcut public prin orice modalităţi agreate de organizator pentru publicitate. Anunţarea câştigătorilor va putea fi făcută în termen de 30 de zile de la încetarea concursului.

Secţiunea 7. Responsabilitate

7.1. Dreptul de proprietate asupra premiului aparţine în exclusivitate câştigătorului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.

7.2. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţia în care participanţii nu se prezintă la magazinele MIC.RO pentru a prezenta talonul şi pentru a intra în posesia eventualului premiului.

Secţiunea 8. Protecţia datelor personale

8.1. Participanţii la Program, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi:

a) dreptul la informare (art.12) - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine informaţii cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum şi orice alte informaţii suplimentare impuse de lege;

b) dreptul de acces la date (art.13) - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator

c) dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit:

- după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

- după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

- realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) şi lit. b), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat

d) dreptul de opoziţie (art. 15) - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum şi competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit a);

f) dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) - potrivit căruia persoana vizată se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea 677/2001, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere

Secţiunea 9. Taxe

9.1. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a premiilor si/sau a confirmarii de plata a premiului in contul indicat de fiecare castigator, toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

9.2. Participantilor la Consurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

Secţiunea 10. Litigii

10.1 Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

10.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe următoarea adresă: Judeţul Ilfov, Voluntari, Şos. Pipera Tunari nr. 1B, Clădirea Cubic Center, etaj 2, în atenţia „Dep. Marketing", în termen de maxim 2 zile de la data încetării valabilităţii talonului de participare. După această dată organizatorul nu va mai lua în consideraţie nici o contestaţie.

10.3 Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

10.4 În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Secţiunea 11- Regulamentul concursului

11.1. Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament. Regulamentul Concursului „MIC.RO QUIZZ" va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în ediţia din data de 03 septembrie 2010 a ziarului „Click!" - Bucureşti şi fiecare magazin MIC.RO participant.

11.2. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002.

Organizator S.C. MIC.RO RETAIL S.R.L.


 
 
Loading...
Citeste tot despre: