A doua zi după Duminca Rusaliilor, creştinii preacinstesc Sfânta Treime, o sărbătoare închinată Sfintei Treimi : Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt. Orice rugăciune creştină începe şi se sfârşeşte cu invocarea Sfintei Treimi : „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”


Credinţa în Dumnezeu- Sfânta Treime constituie învăţătura fundamentală şi specifică  Bisericii creştine. La praznicul Sfintei Treimi  îl sărbătorim pe Dumnezeul creştinilor întru care suntem botezaţi şi pe care-l mărturisim în rugăciunea ”Crez”. Dumnezeu este unul în fiinţa  Sa dumnezeiască şi întreit în persoanele Sale.

În ziua de Rusalii a fost cinstit Duhul Sfânt

 În ziua de Rusalii a fost cinstit în mod deosebit Duhul Sfânt, ”sfinţitorul” vieţii noastre, care este a treia persoană a Sfintei Treimi. Dar Duhul Sfânt vine de la Tatăl şi este trimis prin Fiul; de aceea există o legătură bine definită între cele Trei Persoane.

Definirea dogmei despre Sfânta Treime este meritul Sfinţilor Părinţi participanţi la Sinodul ecumenic I , care a avut loc  în anul 325 la Niceea și  la Sinodul ecumenic II , care s-a desfăşurat în anul 381 la Constantinopol. De-a lungul veacurilor, despre Dogma Sfintei Treimi s-au scris  numeroase tratate  și s-au prezentat multe explicaţii-: unele mai simple şi altele mai complexe. Pentru noi, creştinii, este important că există un singur Dumnezeu în trei ipostaze: adică Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Tatăl este Creatorul, Fiul este Mântuitorul, iar Duhul Sfânt este Sfinţitorul lumii.

După Pogorârea Duhului Sfânt s-a întemeiat Biserica

După Pogorârea Sfântului Duh s-a întemeiat prima comunitate creştină şi a luat fiinţă Biserica văzută. Biserica, Sfântul lăcaș, în care este prezent Iisus Hristos prin Sfântul Duh, aduce pe pământ Sfânta Treime, pentru ca oamenii să intre în comuniune cu ea. De aceea, botezul, adică intrarea credinciosului în Biserică se face în numele Sfintei Treimi.  Credinciosul știe că orice rugăciune începe cu formula de mărturisire a credinţei în Sfânta Treime: „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh“. Totodată, orice slujbă a celor şapte Sfinte Taine începe cu binecuvântarea preotului: „Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh...“. Această binecuvântare arată că orice slujbă adresează primele laude Sfintei Treimi. De asemenea, credincioşii fac semnul Sfintei Cruci şi rostesc formula de mărturisire a credinţei în Sfânta Treime, pentru a chema Persoanele Sfintei Treimi ca Ele să pătrundă în sufletele lor, pentru a le desăvârşi.

”Fiul este lumina Tatălui care a venit în lume ca să ne lumineze calea spre veşnicie, iar Duhul Sfânt e căldura care vine de la Tatăl ca să ne încălzească inimile şi să aprindă în ele iubirea lui Dumnezeu. Astfel, cum soarele cu lumina şi căldura una sunt, la fel una sunt Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt - Preasfânta Treime”, mărturisește Părintele Profesor dr. Ilarion Felea în lucrarea Cuvinte duhovnicești .

Rugăciuni în Biserici cu hramul Sfânta Treime

În ziua sărbătorii Sfintei Treimi, credincioşii se roagă pentru deplină sănătate, spor în munca lor și pentru alungarea pagubei din casele lor  în lăcaşuri care poartă hramul acestui praznic:

În Bucureşti:

Biserica Sfântul Ilie –Rahova, Strada George Georgescu  nr 17-19,

Biserica  Flămânda , Săraca, Strada Olimpului nr. 17,      

Biserica Sfânta Treime , Calea 13 Septembrie   nr 211

Loading...