Vineri, 6 octombrie, în Biserica Ortodoxă este prăznuit Sfântul Apostol Toma, unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului nostu Iisus Hristos. În rândul credincioșilor, apostolul Toma este amintit deseori și după porecla care i s-a atribuit de ” Toma-Necredinciosul”. Potrivit Sfintei Scripturi, Apostolul Toma care s-a născut in orașul gaileean Pansada era de meserie pescar. Când a auzit vestea că Iisus Hristos este Mântuitorul nostru a hotărât să-l urmeze.


De ce i s-a atribuit porecla de „Toma-Necredinciosul”

În rândul credincioșilor, deseori se rostește porecla ”Toma Necredinciosul unei persoane care se îndoiește de realitatea unei vești. Porecla provine de la faptul că Apostolul Toma nu a crezut veștile  ucenicilor care anunțau Învierea lui Iisus. Documentele religioase menționează faptul că la 8 zile de la Inviere, Mântuitorul i se arătat  ucenicului său Toma care i-a arătat rănile rămase de la răstignirea pe cruce. Această întâmplare  l-a determinat pe Toma să regrete că n-a crezut cele spuse  de ucenici și să meargă în întreaga lume pentru a vesti Învierea Mântuitorului Iisus. Chiar dacă în unele icoane datorită întâmplării  potrivit căreia ucenicul Toma  n-a crezut o vreme că Iisus a Înviat și  el a fost numit ”Necredincioasul”,  acest episode din viața sa este eronat, deoarece în limba greacă inscripția de sub icoanele respective  care s-a citit „Atingerea lui Toma”, în slavonă inscripția respectivă se traduce   „Încredințarea lui Toma”.

Mai mult, documentele religioase care se referă la viața Apostolului Toma  menționează că în numeroasele călătorii  făcute de  Toma în diverse zone geografie- Palestina, Etiopia, Mesopotania și India ucenicul Toma a propovăduit învierea lui Hristos și a înființat mai multe biserici creștine.

În India, Toma a  convertit-o pe soția guvernatorului și pe fiul său

 În India,  în timp ce propovăduia despre Hristos,  Toma a reușit să-i  convertească  pe soția guvernatorului din Melipur (din sudul Indiei) si pe fiul acestuia. Din acest motiv, guvernatorul șocat de întâmplare a  ordonat ca Toma să fie pedepsit aspru: a fost întemnițat și torturat.

Apostolul Toma a fost omorât în chinuri cumplite

Toma a murit în chinuri cumplite , fiind străpuns de  sulițele răufăcătorilor. Câteva din moastele Sfântului Apostol Toma  există în India, Ungaria și la Muntele Athos.

Cum este prezentat în reprezentările bisericești

În reprezentările bisericești, Sfântul Toma este prezentat stând în genunchi în fața lui Hristos  atingându-i coasta rănită. De asemenea, datorită meseriei sale de constructor, care i-a fost atribuită, Sfântul Toma mai  este prezentat în unele icoane cu o riglă și un echer în mână.

loading...
Loading...