La data de 8 noiembrie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil împreună cu soborul tuturor îngerilor. Arhanghelii sunt conducătorii cetelor îngereşti şi cei dintâi mijlocitori între Dumnezeu şi oameni.


Dragostea Arhanghelilor pentru oameni este puternică şi, totdeauna, necondiţionată, iar aceste Fiinţe de Lumină vin în ajutorul nostru atunci când le chemăm. De secole, Sfinţii Arhangheli vindecă suferinţele fizice şi sufleteşti ale  celor care-i cheamă să depășească   bine  orice provocare.

Sfântul Arhanghel Mihail este ghidul spiritual de care avem nevoie

Despre  Sfântul Arhanghel Mihail, sfintele Scripturi  spun că acesta este cel mai important dintre Arhangheli. Numele său înseamnă „Cel care este asemenea lui Dumnezeu". El ne ajută atunci când avem nevoie de un ghid pentru a ieşi dintr-o încurcătură  și, în astfel de situații  să-l chemăm în ajutor, rostind chemarea: „Sfinte Arhanghel Mihail, ajută-mă!".

Atunci, sabia Arhanghelului Mihail  ne ajută să tăiem o legătură negativă pe care o avem cu o persoană din anturaj care ne fură sporul în munca noastră şi puterea de a merge mai departe. Sfântul Arhanghel Mihail are puterea să înlăture din jurul nostru orice situaţie care ne tulbură liniştea de fiecare zi. Să-i cerem ajutorul în orice situaţie critică : atunci când ne este teamă de ceva sau dacă suntem păgubiţi de cineva. El ne eliberează din orice situaţie din care, credem noi, nu mai avem nici o ieşire pentru că  Sfântul Mihail este un luptător aprig împotriva diavolului.

Sfântul Gavriil este mesagerul veştilor bune

În iconografie Arhanghelul Gavriil  poartă în mână un crin, simbolul purităţii neîntinate. Gavriil înseamnă:"Dumnezeu este puterea mea!"şi ne îndeamnă să fim sinceri şi deschişi în relaţiile interumane. Arhanghelul Gavriil ne spune că este bine să ţinem seama de intuiţie şi de vocea noastră interioară, iar dacă vrem să urmăm o anumită cale să-i cerem ajutorul, să ne ghideze pe drumul cel bun.

*Gavriil este şi ocrotitorul mamelor şi al pruncilor.

* De asemenea, Sfântul Gavriil  are misiunea să ducă la cer rugăciunile fierbinţi ale credincioşilor.

*Pentru înfăţişarea sa blândă a fost ales de Dumnezeu să vestească sfinţilor părinţi Ioachim şi Ana că o vor naşte pe Maria, Maica Domnului.

*Totodată,  el i-a vestit în Templu Preotului Zaharia că soţia sa, Elisabeta, îl va naşte la bătrâneţe pe Sfântul Ioan.

* După ce a răsturnat piatra de pe mormântul Mântuitorului, Gavriil le-a dat vestea Mironosiţelor că Iisus a înviat.

*Tot Gavriil i-a spus Fecioarei Maria să fugă în Egipt cu pruncul şi tot el a chemat-o să revină în Nazaret, după ce a trecut pericolul pus la cale de Irod.

Îngerii sunt vestitorii lui Dumnezeu aducând pe pământ voia Acestuia. Dintotdeauna îngerii îi ajută pe  oameni să se mântuiască de necazuri, spune Sfânta Scriptură şi mărturisirile Apostolilor.

*Potrivit etimologiei ebraice, cuvântul arhanghel înseamnă „înger din vechime".

În acelaşi timp, Sfinta Scriptură menţionează că îngerii sunt spirite evoluate, nu au sex, pentru a fi protejate de ispite şi de pasiuni. Toţi sunt blonzi şi au vârsta copilăriei, care sugerează inocenţa.

*În opinia Sfinţilor  Părinţi, îngerii sunt împărțiți  în nouă cete, grupate în trei trepte şi fiecare ceată trebuie să împlinească o misiune precisă în cer şi pe pământ.

*Prima treaptă cuprinde : 1.Ceata Serafimilor (sunt îngerii care răspândesc lumina, risipind orice întunecare ; serafimii aprind în sufletele oamenilor focul dragostei pentru Dumnezeu. Principiul  divin al acestei ierarhii este binele, bunăstarea şi bunătatea. Serafimii aduc fericirea acolo unde este tristeţe şi durere, optimism şi frumuseţe în orice loc unde domină depresia şi lucrurile urâte. 2. *Ceata Heruvimilor ( numele lor se traduce prin revărsare de înţelepciune). Aceşti îngeri au misiunea să reverse în lume înţelegerea, frumuseţea divină şi armonia; ei sunt mesagerii Înţelepciunii, ai Discernământului şi ai Cunoaşterii. 3.* În Ceata Tronurilor sau  a Scaunelelor sunt orânduiţi îngerii purtători de Dumnezeu; aceşti îngeri se numesc aşa, pentru că" Pe dânşii , ca pe nişte scaune înţelegătoare, se odihneşte Dumnezeu Gânditorul, adică nu cu fiinţa, ci cu slujirea şi cu darul", spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. .

*A doua treaptă cuprinde : 4.Ceata Domniilor : se numeşte aşa pentru că aceşti îngeri domnesc în mod ierarhic peste ceilalţi îngeri şi trimit celor care sunt „stăpânitori" puterea de a conduce cu bună înţelegere , fără conflicte, în ţările încredinţate lor de Dumnezeu pe pământ 

În Ceata Puterilor sunt orânduiţi îngerii care împlinesc voia lui Dumnezeu; ei stăpânesc planetele şi stelele, dau oamenilor puterea de a prooroci şi darul facerii de minuni; de asemenea, îngerii din Ceata Puterilor  dăruiesc oamenilor răbdare în timpul necazurile întâlnite în drumul lor, îndeamnându-i să-i mulţumească lui Dumnezeu pentru ajutor. 6. Ceata Stăpânirilor se numeşte astfel, deoarece îngerii din această ierarhie au deplină stăpânire asupra diavolilor; ei îi ajută pe oameni să nu cadă pradă ispitelor diavoleşti şi să lupte cu patimile care le-ar pricinui chiar moartea.

*A treia treaptă cuprinde: 7.  Ceata Începătoriilor, adică îngerii care-i stăpânesc pe  alți îngerii care sunt sub ascultarea lor. Ei  trebuie să  împlinească poruncile Domnului.  * De asemenea, acești îngeri  au  misiunea  să-i învăţe pe oameni să-şi cinstească conducătorii, dar  îi povăţuieşte şi pe conducători să fie omenoşi cu supuşii lor. * Îngerii acestei cete au misiunea să păzească graniţele dintre ţări, oraşele, satele, bisericile, păstorii de suflete şi pe conducătorii popoarelor. 8.Tot din această treaptă fac parte  Arhanghelii  care  transmit sfânta credinţă între oameni, luminându-le mintea cu puterea înţelegerii Sfintei Evanghelii.

*Sfinţii Părinţi au ales o zi anume pentru cinstirea tuturor îngerilor şi a Sfinţilor Arhangheli, călăuzele oamenilor pe pământ. Nu întâmplător, aceştia au ales ca dată de închinare şi de cinstire a soborului tuturor îngerilor ziua de 8 noiembrie. *Cifra 8 fiind simbolul vieţii veşnice, iar luna noiembrie eprezentând a noua lună de la creaţia lumii, săvârşită în luna martie.

*Ultima ceată,  a Îngerilor, este cea mai apropiată de oameni; ei au grijă să-i păzească pe oameni să trăiască în armonie, să-i ocrotească pe cei buni să nu alunece în iadul păcatelor, să-i ridice pe cei răi să iasă la liman prin credinţă. Fiecare înger ocroteşte un om, rânduit la taina botezului.

*În ţara noastră cultul pentru Sfinţii Arhangheli este foarte răspândit. Numeroase biserici şi numeroşi credincioşi le poartă numele, iar icoana Sfinţilor Arhangheli este întâlnită în casele multor români.

Îngerii sunt un model de viaţă creştină

Sfinţii îngeri sunt un model de viaţă creştină: ei trăiesc în armonie ascultând  unii de alţii, cei din ceata de jos, cu cei din ceata ierarhic superioară;  îngerii nu sunt mânioşi şi nu se războiesc între ei. Să le urmăm exemplul, spun Sfinţii Părinţi, pentru împlinirea faptelor  bune.

Ziua de luni este consacrată îngerilor, protectorii noştri

În fiecare săptămână , ziua de luni este consacrată îngerilor şi rugăciunile adresate lor de credincioşi sunt ascultate şi trimise la Serafimii, îngerii care risipesc întunecarea din gândul fiecărui credincios.

Să trăim în armonie cu îngerul nostru păzitor  

La naştere, ne este orânduit un înger păzitor şi Sfinţii părinţi ne povăţuiesc să ne rugăm acestuia în momentele de mare supărare, mulţumindu-i de fiecare dată pentru ajutorul său. Îngerului nostru păzitor să-i adresăm rugămintea să ne dăruiască sănătate, spor în munca de fiecare zi şi belşug în gospodărie.   Sfinţii părinţi ne învaţă să trăim în armonie cu îngerul nostru păzitor, să ne străduim să nu-l mâhnim cu vorbe sau cu fapte de necredinţă.

Misiunea îngerilor păzitori

Îngerii păzitori ne ocrotesc pe noi, oamenii, dar şi bisericile, mănăstirile, cetăţile, fiecare comunitate creştină, fiecare ţară în parte.

„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil sunt reprezentativi pentru lumea nevăzută, ce a fost creată înaintea celei văzute. Ei fac legătura dintre lumea văzută şi nevăzută, pentru că ei au participat şi participă în viaţa oamenilor ; ei sunt mesagerii lui Dumnezeu pe pământ. Tradiţia  bisericească spune că, la naştere, fiecare copil primeşte un înger păzitor , care să-i poarte de grijă", ne spune părintele Valentin Fotescu, doctor în Teologie, preot la Biserica Sfânta Vineri Nouă din Bucureşti (B-dul Nicolae Titulescu).

 
 
Loading...