Sfântul Proroc Naum şi Cuviosul Filaret Milostivul sunt prăznuiţi la data de 1 decembrie în Calendarul ortodox. Sfântul Proroc Naum şi Cuviosul Filaret Milostivul sunt între sfinții zilei, cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2018, pentru data de 1 decembrie. Zi de post.


Calendar ortodox 2018, 1 decembrie. Sfântul Proroc Naum

Sfântul Proroc Naum era din seminţia lui Simeon şi a trăit în Elcheseea cu 460 de ani înainte de Hristos. După Prorocul Iona şi el le-a prorocit ninivitenilor căderea cetăţi sub prada focului şi a apei lucru care s-a adverit. Niniviteni, după ce s-au îndreptat la îndemnul lui Iona, dacă au văzut că nu a fost distrusă cetatea s-au întors repede la năravurile pe care le aveau şi l-au mâniat din nou pe Dumnezeu.

Cetatea Ninive care se afla pe un munte lângă un lac mare a fost lovotă de un cutremur şi jumătate din ea a alunecat în lac iar cealaltă jumătate a fost mistuită de incedndiie care au urmat cutremurului. Aşa şi-au aflat pedeapsa ninivitenii cei îndărătnici. Multe profeţii a mai făcut Naum inspirat de Duhul Sfânt şi toate s-au împlinit iar el a adormit în pace la numai 45 de ani şi a fost îngropat cu cinste.

Condacul Sfântului Prooroc Naum Glasul 4

Arătatu-Te-ai astăzi...

Luminându-se cu Duhul inima ta cea curată, s-a făcut locaş prealuminat de proorocie; că cele de departe le vezi ca şi cum ar fi de faţă. Pentru aceasta te cinstim, Preafericite Proorocule Naum, Prealăudate.

Troparul Sfântului Proroc Naum Glasul 2

A prorocului Tău, Doamne, Naum, pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Calendar ortodox 2018, 1 decembrie. Cuviosul Filaret Milostivul

Cuviosul Filaret a trăit pe la anul 780 într-un sat numit Amnia de prin părţile Paflagoniei.  El era de neam bun, crescut în dreaptacredinţă şi cu frică de Dumnezeu. Pe măsură ce creştea sporea în înţelepciune şi făcând fapte bune. S-a însurat cu Teozva care i-a dăruit trei copii, pe Ioan şi pe Ipatia şi Evantia. Ca şi dreptul Iov a fost binecuvântat de Dumnezeu cu avere multă , hambare pline, avea slugi multe şi era bine văzut de concetăţeni.

El era milostiv cu săracii dădea de mâncare pe cei înfometaţi, îmbrăca pe cei care aveau nevoie de haine,  le dădea de băut celor ce erau însetaţi şi îi primea în casa sa pe străini oferindu-le găzduire cu bucurie. Casa lui era un izvor nesecat pentru toţi cei aflaţi în nevoie. Şi cu cât dăruia mai mult cu atât primea mai mult.

Atunci, cu voia lui Dumnezeu, pe pământurile acelea au năvălit turcii, iar Cuviosul Filaret a mai rămas doar cu o casă şi o holdă.

Sărac fiind a fost ispitit şi cu toate astea nu s-a mâhnit şi nici nu s-a revoltat căci se ştia fără greşeală în faţa lui Dumezeu, aşa că se bucura de sărăcie cu gândul la vorbele lui Hristos: “Cu greu va intra bogatul în împărăția cerurilor”.

Când a fost să trecacă la Domnul i-a chemat pe toţi ai lui şi le-a spus fiecăruia cum le va fi viaţa şi le-a mai spus să nu-I uite pe săraci, să aibă grijă de cei bolnavi şi de cei din închisori şi săi apere pe orfani şi pe văduve, aşa cum şi el a făcut. Apo s-a rugat pentru ei şi a adormit în pace.

La 1 decembrie în calendarul ortodox 2018 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Mucenic Anania Persul;
  • Sfântul Antonie cel Nou;
  • Sfântul Onisim, arhiepiscopul Efesului;
  • Sfinţii parinţii Anania şi Solohon, arhiepiscopii Efesului.
Loading...