Sfântul Grigorie Palama şi Sfântul Apostol Filip sunt prăznuiţi la data de 14 noiembrie în Calendarul ortodox. Sfântul Grigorie Palama şi Sfântul Apostol Filip sunt între sfinții zilei, cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2018, pentru data de 14 noiembrie. Tot astăzi este lăsata secului pentru Postul Crăciunului.


Calendar ortodox 2018, 14 noiembrie. Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului

Sfântul Grigorie Palama s-a născut la Constantinopol în anul 1296. El a rămas de mic fără tată, dar mama lui a avut grijă să meargă la şcoală şi a fost de mare folos mamei lui şi fraţilor săi pentru care a ostenit. Tânărul Grigorie a simţit chemarea Dumnezeiască şi le-a propus şi fraţilor şi mamei lui. Ei au primit cu bucurie, mama a intrat la o mănăstire de maici iar Grigorie cu fraţii săi au luat drumul Muntelui Sfânt. Acolo a intrat la mănăstirea Vatoped în ascultarea cuviosului Nicodim. Dar dorind liniştea a plecat în pusite unde ducea viaţă aspră plină de lipsuri şi nevoinţă. Cobora sâmbăta şi duminica în mijlocul fraţilor pentru a sluji la Sfânta Liturghie.

El a explicat lucrarea energiilor necreate ale lui Dumnezeu şi felul cum ne ajută pe noi în viaţă, i-a înfruntat şi combătut pe ereticii Varlaam din Calabria, pe Ațuindiu și Polichindin care până la urmă au fost condamnaţi în sinod pentru învăţăturile lor greşite, iar învăţăturile sfântului Grigorie recunoscute profnund ortodoxe.

Pentru învăţătura care o dădea şi dreptatea cu care combătea pe eretici a fost făcut în cele din urmă arhiereu şi pus în scaunul Tesalonicului. Când a trecut la cele veşnice, la 14 noiembrie 1359, l-a văzut pe Sfântul Ioan Gură de aur care-i spunea “Spre înălţimi, spre înălţimi!”. Lucru neobişnuit în biserica Greacă, a fost canonizat la numai 9 ani după moartea sa iar moaştele sale se găsesc la Tesalonic.

Calendar ortodox 2018, 14 noiembrie. Sfântul Apostol Filip

calendar-ortodox-2018-14-noiembrie-sf-ap-filip-icoana-de-sorin-vintzeanu.jpg

Calendar ortodox 2018, 14 noiembrie. Sfântul Apostol Filip icoană de sorin vintzeanu
Sfântul Apostol Filip
icoană de Sorin Vintzeanu

Sf Apostol Filip este pomenit în Evangelie ca fiind unul din cei 12 apostoli. Era din Betsaida, la fel ca Petru şi Andrei. Spre deosebire de primii doi el avea carte şi ştia prorociile despre Mesia şi atunci când Iisus i-a zis în Galileea “urmează-mă” a făcut-o nu numai cu urechile ci şi cu inima pentru că a crezut că El este Fiul lui Dumnezeu şi l-a urmat în toate.

Lui Filip i-a dezvăluit Iisus că neamurile vor crede că el este cu adevărat Dumnezeu numai după ce va muri şi va învia, şi prin Filip ne-a fost relevat nouă, tuturor, taina deofiinţei tatălui cu fiul, căci atunci când l-a rugat să i-l arate pe Dumnezeu Hristos i-a răspuns  “Cel ce M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl”. Acesta este răspunsul care ne învaţă despre dumnezeirea Fiului care este icoană a tatălui spre deosebire de erezia ariană care-l considera pe Iisus creaţie şi nu creator. 

După cinzecime şi pogorârea Duhului Sfânt, lui Filip sorţii i-au căzut să propovăduiască Evanhelia în Asia, dar mai întâi a propovăduit în Galieea unde a făcut multe minuni şi chiar a înviat un copil. Apoi se ştie că a mers în Grecia unde a înviat pe un altul şi a făcut multe minuni în numele Lui Iisus Hristos, şi mulţi primeau botezul ascultându-l.

Ba sunt scrieri nou cercetate care ne arată că sfântul apostol Filip l-ar fi însoţit chiar pe Sfântul Apostol Andrei pe teritoriul Dobrogei de astăzi, dar încă nu se ştie cu siguranţă.

Altădată, pe când propovăduia învierea lui Hristos, păgânii au râs de el şi dacă au văzut că tocmai trecea pe acolo un mort i-au zis să-l învie. Atunci a strigat către cel dus la groapă “Teofile scoală! Hristos îţi porunceşte să te scoli şi să vorbeşti cu noi”. Mortul a deschis ochii şi a căzut la picioarele apostolului şi i-a mulţumit lui Filip, povestind despre faptul că l-a izbăvit din iad.

Sfântul Apostol Filip şi-a găsit sfârşitul lumesc la Ierapoli, în Frigia, unde a fost răstignit cu capul în jos în vârful templului şi l-au bătut cu pietre. Când l-au răstignit şi pe Sf. Bartolomeu a venit un cutremur mare. S-au speriat păgânii şi au vrut să-I dezlege pe Sfântul Apostol Filip care se ruga la Dumnezeu să-i ierte pe cei ce-l chinuiesc. Nu au reuşit să-l elibereze decât pe Bartolomeu,  când l-au coborât şi pe Filip, acesta-şi pusese deja sufletul în mâinile Domnului. Bartolomeu a botezat pe toţi cei ce au crezut atunci şi au făcut înmormântare frumoasă, plină de cinste, lui Filip.

Acolo unde sângele sfântului apostol a înmuiat pământul a răsărit o viţă de vie în numai trei zile semn că acesta se veseleşte alături de Hristos.

Troparul Sfantului Apostol Filip

Apostole Sfinte Filip, roaga pe milostivul Dumnezeu ca sa dea iertare de pacate, sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol Filip Glasul 8

Ca pe o pârgă a firii...

Ucenicul şi prietenul Tău şi următorul Patimii Tale, de Dumnezeu grăitorul Apostol Filip, lumii pe Tine Te-a propovăduit. Pentru ale cărui rugăciuni, păzeşte de vrăjmaşii cei fărădelege Biserica Ta şi cetatea Ta, pentru Născătoarea de Dumnezeu, mult Milostive.

La 14 noiembrie în calendarul ortodox 2018 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Cuv. Alexandru Nevsky, mare prinţ de Novgorod
  • Sfântul Cuv. Filip, întemeietorul Mănăstirii Sf. Treime din Novgorod
  • Şi se face pomenirea
  • Adormirii preasfinţitului Gurie (Grosu), Mitropolitul Basarabiei;
  • Adormirii Cuviosului Sava (Cimpoca), arhimandrit de la Schitul Sf. loan Botezătorul-Alba-lulia (1955)
Loading...