Sfântul Proroc Avacum şi Sfânta Muceniţă Miropia sunt prăznuiţi la data de 2 decembrie în Calendarul ortodox. Sfântul Proroc Avacum şi Sfânta Muceniţă Miropia sunt între sfinții zilei, cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2018, pentru data de 2 decembrie. Dezlegare la peşte.


Calendar ortodox 2018, 2 decembrie. Sfântul Proroc Avacum

Sfântul Proroc Avacum era din neamul lui Simeon fiul lui Asafat şi pentru că ducea o viaţă curată şi cinstită, făcând multe fapte bune a primit de la Dumnezeu darul profeţiei. Profeţiile lui s-au împlinit când a vorbit despre căderea  Ierusalimului şi luarea poporului în robie şi despre pustiirea templului. A plâns şi s-a jelit văzând mai dinainte ceea ce urma să se întâmple. A fugit din ţară a pribegit în ţări străine printre neamuri străine şi s-a întors în ţară după ce aceasta fusese invadată de Nabucodonosor, şi a ajuta la seceriş. Într-o zi îngerul Domnului l-a luat pe sus şi l-a dus cu tot cu provizii la Daniel care se afla în groapa cu lei din Babilon să-l hrănească apoi l-a dus înapoi în pământul iudaic. El a prorocit despre întorarcerea din exil a poporului evreu, l-a prorocit pe Iisus Hristos şi Legea cea Nouă şi încetarea Legii Vechi.  Cartea lui Avacum din Vechiul Testament are trei capitole iar Profetul a murit cu doi ani înainte de întoarcerea din robia babiloniană.

Troparul Sfântului Prooroc Avacum Glasul 2

A proorocului Tău, Doamne, Avacumpomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfântului Prooroc Avacum Glasul 4

Degrabă ne întâmpină...

De Dumnezeu grăitorule Avacum, văzut-ai pe sfinţii ucenici ca pe nişte cai, tulburând vădit marea necunoştinţei şi înecând înşelăciunea cu dogmele dreptei cinstiri de Dumnezeu. Pentru aceasta ca pe un adevărat prooroc te lăudăm, cerându-ţi a te ruga Domnului să ne miluiască pe noi.

Calendar ortodox 2018, 2 decembrie. Sfânta Muceniţă Miropia

Sfânta Miropia s-a născut în Efes din părinţi creştini şi botezată. Ea mergea la mormântul Sfintei Ermonia, fiica Sfântului Apostol Filip, de unde lua mir plin de tămădiuiri pe care-l dăruia neputiincioşilor. Când împăratul Deciu a început prigoana creştinilor Miropia a fost luată de mama ei şi dusă în insula Hiului une stăteau şi se rugau lui Dumnezeu. Când guvernatorul a venit pe insulă a aflat că dregătorul oraşului, Isidor, este creştin aşa că l-a torturat şi l-a chinuit încercând să-l facă să renunţe la Hristos. Fericitul Isidor a fost ucis cu sabia şi aruncat într-o râpă ca să fie mâncat de animale şi de păsări şi a pus strajă ca nu care cumva să fie trupul furat şi îngropat creştineşte.  Miropia şi slujnicele ei s-au strecurat şi au luat trupul mucenicului l-au pus ascuns în loc tainic. Când guvernatorul a prins de veste s-a mâniat şi a pus să fie pedepsiţi străjerii. Când a văzut Sfânta Miropia că alţii suferă pentru fapta sa a ieşit în faţă şi a mărturisit că ea a luat trupul mucenicului.

Guvernatorul s-a mâniat foarte tare pe a, a poruncit să fie bătută apoi a fost târâtă de păr pe toate drumurile insulei şi când era mai mult moartă decât vie a aruncat-o în temniţă. La miezul nopţii temniţa s-a umplut de lumină şi scamera s-a umplut de îngeri şi cu ei era Sfântul Isidor care i-a spus că vor fi împreună şi va primi coroana. Când Sfânta şi-a dat sufletul s-a umplut de un miros atât de frumos încât străjerii s-au minunat şi s-au speriat. Creştinii au luat trupul sfintei şi l-au îngropat cu cinste iar unul din străjeri a fugit la preot, s-a botezat şi a primit coroana muceniciei când i-a venit vremea.

La 2 decembrie în calendarul ortodox 2018 mai sunt pomeniţi

Sfinţii Cuvioşi pustnici Ioan, Iraclemon, Andrei şi Teofil;
Sfântul Solomon, arhiepiscopul Efesului;
Sfântul Aviv cel Nou;
Sfântul Cuvios Chiril Fileotul.

Loading...