Sfântul Mucenic Paramon este prăznuit la data de 29 noiembrie în Calendarul ortodox. Sfântul Mucenic Paramon este între sfinții zilei, cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2018, pentru data de 29 noiembrie. Zi de post.


Calendar ortodox 2018, 29 noiembrie. Sfântul Mucenic Paramon şi a celor împreună cu dânsul

Sfântul mucenic Paramon a trăit în prima jumătate a secolului al III-lea şi a suferit în timpul împăratului roman Deciu (249-251). Guvernatorul Achilin îi prigonea cu fervoare pe creştini şi într-o bună zi i s-a năzărit să-i ia pe toţi cei 370 de creştini din temniţă şi să-i ducă la templul lui Neptun şi  să-i pună cu forţa să îi aducă jertfă. Guvernatorul nu a putu să înduplece pe nici unul dintre ei, nici cu voie bună, nici cu înşelăciune şi nici cu ameninţarea torturii. Cu totul întâmplător a trecut pe acolo Paramon, care era creştin, şi văzând atâţia oameni pregătiţi de mucenicicie nu arezistat şi a ridicat mâinile cu faţa spre templul păgân şi a strigat: "O, cât de mulți drepți sunt înjunghiați fără vină, de necuratul voievod, pentru că nu se închină idolilor lui celor fără de suflet și muți", apoi şi-a văzut de drum. Guvernaturului nu i-a venit să creadă ceea ce vedea şi auzea, s-a înfuriat peste măsură şi ordonat să fie ucis în chinuri. Fericitul Paramon care nu le mai dădea nici o atenţie, a fost prins de slugi i-au înfipt trestii prin limbă şi l-au înjunghiat în tot trupul cu trestii iar apoi l-au tras în suliţi. Aşa, Sfântul Mucenic Paramon şi-a dat sufletul în mâinile Domnului Hristos şi a primit coroana muceniciei alături de ceilalţi trei sute şaptezeci de dreptcredincioşi, toţi torturaţi la templul lui Neptun şi omorâţi pentru Hristos.

Condacul Sfântului Mucenic Paramon Glasul 4

Cel Ce Te-ai Înălţat pe Cruce...

Cu răbdarea Dumnezeieştilor Porunci ţi-ai curăţit sufletul de spurcăciuni şi către săvârşirea pătimirii ai ajuns. Că te-ai lepădat a jertfi idolilor celor înşelători şi urmând lui Hristos, cu suliţa ai fost împus. Dar cu osârdie roagă-te pentru lume, Preafericite Paramon.

Troparul Sfântului Mucenic Paramon Glasul 4

Mucenicul Tău, Doamne, Paramon, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

La 29 noiembrie în calendarul ortodox 2018 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Mucenic Filumen;
  • Sfântul Cuvios Nicolae, arhiepiscopul Tesalonicului;
  • Sfântul Mucenic Ioan din Persida;
  • Sfântul Urban, episcopul Macedoniei;
  • Sfântul Mucenic Valerin;
  • Sfântul Dionisie, episcopul Corintului;
  • Cuviosul Pancosmie;
  • Sfântul Cuvios Pitirun;
  • Sfântului Fedros.
Loading...