Admiterea la liceu 2020 continuă cu completarea fișelor de înscriere, între 2 și 6 iulie. Repartizarea computerizată a candidaților se va face pe 10 iulie. Iată cum se completează fișa de admmitere pentru fiecare câmp în parte!


Admitere la liceu 2020. Cum se completează fișa de înscriere

Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor. Iată ce trebuie scris în fiecare câmp!

fisa-de-inscriere-liceu-pg-1.jpg

Fisa de inscriere la liceu 2020 pagina 1
Pe prima pagină a fișei de înscriere la liceu trebuie completate datele personale ale elevului, media claselor V-VIII și notele la Evaluarea Națională
 • Codul numeric personal (câmp obligatoriu)
 • Data nașterii (câmp obligatoriu)
 • Numele (câmp obligatoriu)
 • Inițiala tatălui (câmp obligatoriu)
 • Prenumele (câmp obligatoriu)
 • Cod județ – cod școală proveniență (câmp obligatoriu) – se observă că sunt două seturi de căsuţe. În primul set se introduce codul judeţului iar în al doilea set se introduce codul şcolii de provenienţă
 • Denumire (câmp obligatoriu) – reprezintă numele şcolii de provenienţă.
 • Media claselor V-VIII (câmp obligatoriu) – media candidatului pe parcursul celor 4 ani de studiu.
 • Media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota de la limba şi literatura română şi matematică
 • Media de admitere stabilită în baza mediei claselor V-VIII şi media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română şi matematică
 • Notă Evaluare naţională limba şi literatura maternă (Această notă va participa la calculul mediei de admitere dacă nu se optează pentru eliminarea ei din calculul mediei de evaluare naţională)
 • Media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română, matematică şi limba şi literatura maternă
 • Media de admitere stabilită în baza mediei claselor V-VIII şi generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română, matematică şi limba şi literatura maternă
 • Notă la proba de limba maternă – este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la proba de limba maternă. Codul limbii va fi preluat din brosura editată de inspectoratul şcolar judeţean.
 • Notă la proba de limbă modernă – este compus din două zone: una destinată codului limbii şi o alta destinată notei primite de candidat la proba de limbă modernă. Codul limbii va fi preluat din broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean.

fisa-de-inscriere-liceu-pg-2.jpg

Fișă de înscriere la liceu 2020 pagina 2
Pe paginile 2 și 3 ale fișei de înscriere la liceu 2020 elevii trebuie să noteze opțiunile dorite
 • Opţiuni (câmp obligatoriu) – reprezintă lista opţiunilor alese de candidat. Ordinea opţiunilor de pe fişa este semnificativă, prima opţiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opţiuni. Fiecare opţiune este formată din 3 cifre. Codul opţiunilor se preiau din broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean.
 • Diriginte (câmp obligatoriu) – semnătura dirigintelui candidatului.
 • Candidat (câmp obligatoriu) – semnătura candidatului.
 • Părinte (câmp obligatoriu) – semnătura părintelui candidatului.

Admiterea la liceu 2020 se face în baza unei medii ponderate între media la evaluarea națională (80 de procente) și media generală de absolvire a ciclului gimnazial (20 de procente).

Citește și:

Admitere liceu 2020. Calendarul repartizării computerizate

 
 
Loading...