Românii care vor să muncească în cadrul secțiilor de votare la alegerile locale din 5 iunie își pot depune candidatura pentru ocuparea unui post la primăria din localitatea de domiciliu. Selectarea se face în funcție de o serie de criteria stabilite prin hotărâre de guvern. Pentru munca prestată, cei selectați vor putea câștiga până la 425 de lei (5 zile de muncă). Iată care sunt condițiile pentru ocuparea funcțiilor de președinți/locțiitori și operatori de calculator în cadrul secțiilor de votare.


Cetăţenii care doresc să ocupe funcţiile de preşedinţi/locţiitori în cadrul birourilor secţiilor de votare trebuie să facă parte din corpul experţilor electorali, ne-au declarat reprezentanții Primăriei Sectorului 6. Criteriile de selecție au fost stabilite prin hotărâre de guvern și sunt valabile pe întreg teritoriul țării. Poate fi admisă în corpul experţilor electorali, prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are drept de vot;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei;

e) nu face parte dintr-un partid politic;

f) a absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii;

g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal

În situaţia în care numărul absolvenţilor de studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii dintr-o localitate este insuficient, în corpul experţilor electorali pot fi admise şi persoane care au absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu.
Admiterea în corpul experţilor electorali se face pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, precum şi pe bază de examen.

Cum ești selectat

Autoritatea Electorală Permanentă acordă aviz favorabil persoanei care a exercitat funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia la cel puţin un scrutin şi care:

a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege;
b) a depus în scris, la primari sau prefecţi, ori la Autoritatea Electorală Permanentă, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, o cerere scrisă, datată şi semnată, conţinând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reşedinţa, ocupaţia, profesia, telefonul şi adresa de e-mail, însoţită de o declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege;
c) nu a săvârşit contravenţii în legătură cu alegerile sau cu un referendum;
d) nu a săvârşit erori în operaţiunile de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale;
e) nu a fost exclusă din corpul experţilor electorali;
f) nu s-a retras din corpul experţilor electorali.

Câți bani primești

Primarii şi prefecţii redirecţionează cererile depuse către Autoritatea Electorală Permanentă în 48 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 40 de zile înaintea datei alegerilor. La examenul pentru admiterea în corpul experţilor electorali, organizat de Autoritatea Electorală Permanentă, pot participa persoanele care nu au mai exercitat funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, persoanele care au fost excluse din corpul experţilor electorali sau care s-au retras din acest corp, sub condiţia ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 3 ani înaintea datei examenului sau retragerea să fi avut loc cu mai mult de un an înaintea datei examenului.

Cererea trebuie să fie însoţită de o copie a actului de identitate şi o copie a ultimului act de studii.

Pentru secţiile de votare din Sectorul 6 este nevoie de un număr de aproximativ 500 persoane. Persoanele selectate vor fi remunerate cu 85 de lei pe zi, însă nu vor munci mai mult de 5 zile, conform unei hotărâri de guvern.

Cum te angajezi ca operator de calculator

Poate avea calitatea de operator de calculator al secţiei de votare orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) a absolvit învăţământul general obligatoriu;
f) are cunoştinţe de bază în tehnologia informaţiei.

Selectarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare se realizează pe baza examinării practice efectuată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Persoanele declarate admise în urma examinării sunt desemnate operatori de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din localitatea de domiciliu sau reşedinţă, după caz, prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente, care se comunică acestora până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei votării.

Pentru secţiile de votare din Sectorul 6, cererile se depun la Autoritatea Electorală Permanentă sau la Primăria Sectorului 6. Sunt necesare aproximativ 300 persoane. Persoanele selectate vor fi remunerate cu 85 de lei pe zi, însă nu vor munci mai mult de 5 zile.

 

 
 
Loading...