Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi, este prăznuit la data de 11 octombrie în calendarul ortodox. Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi, este între sfinţii zilei cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 11 octombrie.


Calendar ortodox 2020, 11 octombrie. Sfinţii zilei. Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi

Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi, era originar din Cezareea Palestinei, era căsătorit şi a avut patru fete. Toate cele patru fete au avut darul profeţiei şi şi-au luat de soţ pe mirele ceresc Iisus Hristos. Filip a fost ales împreună cu arhidiaconul Ştefan, primul martir, ca ajutor în slujirea celor nevoiaşi şi a văduvelor. Când a înceăput persecuţia creştinlor în Ierusalim Apostolul Filip a fugit în Samaria unde propovăduia Evanghelia mărturisind prin minunile săvârşite că Dumnezeu Fiul s-a întrupat, a fost răstigint pe cruce şi a înviat, pentru a izbăvi neamul omenesc de moarte şi de păcat. Cei care vedeau cu ochii lor cum apostolul scoate demonii din oameni, vindecă pe cei bolnavi,  şi chiar învia morţii credeau şi primeau Botezul. Un vrăjitor pe nume Simon a cerut să fie botezat dar avea cugetul necurat căci a crezut că poate cumpăra cu bani Harul Duhului Sfânt. Tot pe Filip l-a trimis Dumnezeu printr-un înger la un eunuc, slugă de încredere a reginei Candachia a Etiopiei pentru a-i tâlcui o profeţie a lui Isaia despre patimile mântuitorului, iar acesta a cerut botezul pe loc în cea mai apropiată apă. De acolo a fost luat de înger şi dus în cetatea Azot a propovăduit Evanghelia şi mulţi au crezut convertindu-se la Hristos. A fost numit episcop în Tralle, în Asia Mică unde a ridicat o biserică şi unde a trecut la Domnul la adânci bătrâneţi.

Troparul Sfântului Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi

 Glasul al 3-lea
Apostole Sfinte Filip, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi

 Glasul al 4-lea
Arătatu-Te-ai astăzi lumii și lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoștință Te lăudăm. Venit-ai și Te-ai arătat, Lumina cea neapropiată.
Următor făcându-te învăţătorului tău, Apostole, pentru Dânsul cu credinţă ai slujit la lucrarea Sfinţilor Săi. Pentru aceea toţi credincioşii te fericim.

 La 11 octombrie în calendarul ortodox 2020 mai sunt pomeniţi

  • Sfintele Muceniţe Zinaida şi Filonila;
  • Sfântul Teofan Mărturisitorul;
  • Sfinţii Patriarhi ai Constantinopolului: Nectarie, Arsachie şi Sisinie;
 
 
Loading...