Aducerea moaștelor Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan este prăznuită la data de 2 august în calendarul ortodox. Aducerea moaștelor Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan este între sărbătorile zile cinstite de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 2 august. Zi de post.


Calendar ortodox 2020, 2 august. Sfinţii zilei. Aducerea moaștelor Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan

Sfântul Arhidiacon Ştefan a fost primul mucenic al bisericii creştine fiind ucis cu pietre pentru că a susţinut în public şi în cel mai solemn mod Dumenzeirea Mântuitorului. După ce a fost ucis cu pietre, trupul Sfântului Ştefan a fost lăsat pradă fiarelor nopţii dar acestea nu s-au atins de el. Învăţatul Gamaliel din Ierusalim, prieten la Apostolilor, şi mentorul Apostolului Pavel, a trimis bărbaţi de încredere care au recuperat sfântul trup, mai întâi l-au ascuns iar apoi l-au dus în satul său Cafargamala. Acolo a fost îngropat cu cinste şi acolo a venit şi Nicodim, evreu de vază, care a plâns pe mormânt până a murit, şi tot acolo a fost îngropat. Gamaliel şi fiul lui Aviv au primit Sfântul Botez şi când le-a venit vremea au fost depuşi în acelaşi mormânt. După ce prigoana creştinilor a lust sfârşit şi Imperiul a luat conducător pe Constantin cel Mare, preotul Luchian a avut o viziune în care Gamaliel i s-a arătat şi i-a relevat locul unde se află mormântul. Cu binecuvântare de la patriarh a deschis mormântul iar moaştele sfântului arhidiacon Ştefan au fost mutate cu ceremonie în Sion şi depuse în biserica ridicată de boierul Alexandru. Când a murit boierul a fost depus într-o raclă asemănătoare cu a Sfântului şi îngropat alături. Când soţia lui, care era din Constantinopol a vrut să ducă trupul soţului la Constantinopol s-a produs o încurcătură şi a luat trupul Sfântului Ştefan şi pe drum s-au petrecut tot felul de minuni. Iar când a ajuns lângă Băile lui Constantin căruţa s-a oprit şi nu a mai înaintat deloc. Acolo Împăratul a ridicat biserică închiată Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan.

Tropar la Sărbătoarea aducerii moaştelor Sfântului întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan

Glasul al 4-lea

Cu împărătească cunună a fost încununat creştetul tău, din chinurile cele pe care le-ai răbdat pentru Hristos Dumnezeu, întâi pătimitorule între mucenici. Că tu, mustrând nebunia iudeilor, ai văzut pe Mântuitorul tău de-a dreapta Tatălui. Pe Acela roagă-L pentru sufletele noastre.

Condac la Sărbătoarea aducerii moaştelor Sfântului întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan

 Glasul al 6-lea
Întâi tu ai fost semănat pe pământ de Cerescul Lucrător de pământ, prealăudate. Cel dintâi tu pe pământ ţi-ai vărsat pentru Hristos sângele, fericite. Cel dintâi tu cu cunună de biruinţă de Dânsul ai fost încununat în ceruri, începătorule al pătimitorilor, purtătorule de cunună, cel ce mai înainte decât mucenicii ai pătimit.

La 2 august în calendarul ortodox 2020 mai sunt pomeniţi

  • Aflarea moaştelor Sfinţilor Mucenici Maxim, Dada şi Chintilian;
  • Sfinirea Bisericii Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan;
  • Sfântul Mucenic Foca;
  • Binecredinciosul împărat Justinian cel Mare.
 
 
Loading...