Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț este prăznuit la data de 30 iunie în calendarul ortodox. Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț este între sfinţii zilei pomeniţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 30 iunie.


Calendar ortodox 2020, 30 iunie. Sfinţii zilei. Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț

Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț s-a nevoit în secolul al 14-lea ca sihastru în valea pârâului Râmeţ din Munţii Apuseni.  A avut de tânăr o viaţă exemplară duhovnicească aşa că Domnul nostru Iisus Hristos l-a învrednicit cu puterea facerii de minuni. Avea 12 ucenici cu care împreună se ruga şi postea, iar de mâncat, mânca numai sâmbăta şi duminica împreună cu călugării la trapeza mănăstirii, în restul zilelor îndestulându-se numai cu Preacuratele Taine. El s-a învrednicit cu multe minuni. A făcut să izvorască apă, şi a înaintevăzut sfârşitul pe acest pământ şi a vindecat cu rugăciunea pe mulţi, în special cei posedaţi de duhuri rele. La ceasul trecerii sale la Domnul clopotele bisericilor din satele înconjurătoare au bătut singure, iar la mormântul său mulţi îşi găseau vindecare. În anul 1978 s-a descoperit în biserica mănăstirii inscripţia "Scris-am eu mult greşitul robul lui Dumnezeu Mihul zugravul de la Crişul Alb în timpul Arhiepiscopului Ghelasie, anul 1377, 2 iulie, în zilele regelui Ludovic” fiind astfel prima pomenire a unui ierarh ortodox în Transilvania. Moaștele sale pierdute în timp au fost scoase la iveală din nou în anul 1925 când în timpul unei ploi torenţiale un cap a înconjurat mănăstirea de două ori şi s-a oprit în sfântul altar. Încă două capete au fost scoase de ploaie din pământ. Cele trei căpăţâni au fost îngropate în dreapta mănăstrii dar dezgropate din nou când călugării au observat că deasupra lor se topea zăpada. Capul sfântului a fost descoperit când o femeie suferindă de epilepsie a atins capul şi s-a vindecat. La 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române canonizt pe Sfântul Ghelasie şi i-a trecut numele Calendarul ortodox. Slujba de canonizare a avut loc la Râmeţ la 29 iunie 1992.

Troparul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeţ

 Glasul 1
De Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Ghelasie, povăţuitorul călugărilor, preoţilor şi credincioşilor, podoaba cuvioşilor şi lauda arhiereilor, sprijinitorul celor în necazuri şi făcătorule de minuni, cu nevoinţele tale chip de sfinţenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii în ceruri te veseleşti. Cu aceştia roagă-L pe milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace şi mare milă.

Condacul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeţ

Glasul al 4-lea
Mărturisitor al credinţei ortodoxe şi bun apărător al Bisericii lui Hristos, Prea Fericite Părinte Ghelasie, purtătorule de biruinţă ocroteşte cu rugăciunile tale pe binecredincioşii care îţi cântă pururea: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, Părintele nostru.

La 30 iunie în calendarul ortodox 2020 mai sunt pomeniţi

  • Soborul Sfinţilor 12 Apostoli: Petru, Iacov al lui Zevedeu, Ioan, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov al lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananeul, Matia (ales in locul lui Iuda)
  • Sfântul Mucenic Meliton;
  • Sfântul Mucenic Petru din Sinopi;
  • Sfântul Mucenic Mihail, grădinarul (sec. al XVIII-lea).
 
 
Loading...