Sfântul Proroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, este prăznuit la data de 5 septembrie în calendarul ortodox. Sfântul Proroc Zaharia este între sfinţii zilei cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 5 septembrie.


Calendar ortodox 2020, 4 septembrie. Sfinţii zilei. Sfântul Proroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul

Sfântul Proroc Zaharia preot al Legii celei Vechi, a slujit le Templul din Ierusalim şi era soţul Elisabetei, descendentă din Aaron şi soră cu Sfânta Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Au trăit în vremea lui Irod cel mare, numit şi ucigaşul de prunci.  Elisabeta era stearpă dar Dumnezeu le-a auzit rugăciunile şi l-a trimis pe Arhanghelul Gavriil să-i dea de veste lui Zaharia că vor avea un fiu plin de duh sfânt încă din pântecele mamei sale care va fi mare profet al lui Dumnezeu. Pentru că Zaharia nu l-a crezut pe înger şi a rămas mut până când fiul lui s-a născut şi el a scris pe o tăbliţă ca Ioan să fie numele lui, deşi nimeni din neamul lui nu se numea aşa. Atunci i-a revenit glasul şi a înălţat “Domnului cântarea lui Zaharia”. Pentru că Irod a dat ordin să fie ucişi toţi pruncii mai mici de un an, iar Elisabeta îşi luase copilul şi se ascunsese într-o peşteră dincolo de Iordan, Zaharia a fost înjunghiat când se afla între templu şi altar. Elisabeta a murit şi ea curând, în pustie, Ioan rămânând singur. În anul 2003 pe unul din pereţii mormântului lui din Anesalom s-a găsit o inscripţie din secolul al 4-lea care spune: “Acesta este mormântul lui Zaharia, martirul, sfântul, preot, tatăl lui Ioan”.

Cântarea lui Zaharia, Luca 1:68-79

“Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat şi a răscumpărat pe poporul Său. Şi ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului Său David, –  cum vestise prin gura sfinţilor Săi proroci care au fost din vechime –mântuire de vrăjmaşii noştri şi din mâna tuturor celor ce ne urăsc! Astfel Îşi arată El îndurarea faţă de părinţii noştri şi Îşi aduce aminte de legământul Lui cel sfânt, potrivit jurământului prin care Se jurase părintelui nostru Avraam, că, după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmaşilor noştri, ne va îngădui să-I slujim fără frică, trăind înaintea Lui în sfinţenie şi neprihănire, în toate zilele vieţii noastre.  Şi tu, pruncule, vei fi chemat proroc al Celui Preaînalt. Căci vei merge înaintea Domnului, ca să pregăteşti căile Lui şi să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui; datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat Soarele care răsare din înălţime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul şi în umbra morţii şi să ne îndrepte picioarele pe calea păcii!”

Troparul Sfântului Prooroc Zaharia

Glasul al 4-lea
Cu haina preoţiei fiind îmbrăcat, înţelepte, după Legea lui Dumnezeu jertfa primită, după cuviinţa preoţiei, ai adus, Sfinte Zaharia. Şi ai fost luminător şi văzător al celor de taină, semnele darului întru tine purtând lămurit, preaînţelepte. Şi cu sabia ai fost omorât în Biserica lui Dumnezeu, proorocule al lui Hristos. Cu Înaintemergătorul roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Prooroc Zaharia

Glasul al 3-lea
Fecioara astăzi pre Cel mai presus de fiinţă naşte, iar pământul peştera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc, iar magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.
Proorocul şi preotul Celui Preaînalt, Sfântul Zaharia, părintele Înaintemergâtorului, astăzi a pus înainte masa proorociei, pe credincioşi hrănind şi băutura dreptăţii amestecând pentru toţi. Pentru că s-a sfârşit ca un Dumnezeiesc tăinuitor al Darului lui Dumnezeu.

La 5 septembrie în calendarul ortodox 2020 mai sunt pomeniţi

  • Sfinţii Mucenici Urban, Teodor, Medimn şi cei împreună cu ei, optzeci de preoţi şi diaconi;
  • Sfântul Sfinţit Mucenic Avda, episcop de Hormizd (Persia);
  • Arătarea Sfântului Apostolul Petru împăratului Iustinian.
Loading...