Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu este prăznuit la data de 9 octombrie în calendarul ortodox. Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu sunt între sfinţii zilei cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 9 octombrie. Zi de post.


Calendar ortodox 2020, 9 octombrie. Sfinţii zilei. Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu

Sfântul Apostol Iacov a fost unul din cei 12 ucenici ai lui Hristos, martor al minunilor înfăptuite de acesta şi ascultător al vorbelor Mântuitorului. El a fost fratele vameşului şi evanghelistului Matei, amândoi copii ai lui Afeu. A fost ales de Iisus ca ucenic şi propovăduitor al Evangheliei fiind de faţă al Cincizecime când Duhul Sfânt s-a pogorât în limbi de foc asupra ucenicilor şi a propovăduit ce a trăit şi a văzut, patimile, învierea şi înălţarea Lui Iisus Hristos. Sorţii iau căzut să predice Sfânta Evanghelie la Eleutheropolis şi împrejurimi şi în tot Egiptul. Pe unde a mers a trecut prin mari încercări dar Dumnezeu a făcut prin el minuni multe şi pe mulţi i-a convins de adevărul spuselor sale, a convertit foarte mulţi păgâni la creştinism, a ridicat biserici şi a hirotonit preoţi şi episcopi. Sfântul Apostol Iacov a suferit moarte martirică în oraşul egiptean Ostracina, fiind crucificat de către închinătorii la idoli.

Troparul Sfântului Apostol Iacob al lui Alfeu

 Glasul al 3-lea
Apostole Sfinte Iacob, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol Iacob al lui Alfeu

 Glasul al 2-lea
Pe Născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni și ajutor neadormită, nădejdea cea neschimbată, mormântul și moartea nu o au ținut, căci ca pe Maica Vieții a mutat-o la viață Cel ce S-a sălășluit în pântecele ei cel pururea fecioresc.
Ca pe un Luceafăr, ce luminează toată făptura, pe însuşi văzătorul lui Hristos şi de Dumnezeu grăitorul, Apostolul Iacob, cu cântări să-l lăudăm, cinstind astăzi prăznuirea lui; că se roagă pururea pentru noi toţi.
Glasul al 4-lea
Cel ce Te-ai înălţat pre Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pre binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor biruinţă asupra celor potrivnici, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă.
Cel ce vânător păgânilor preaminunat s-a arătat şi între ucenici preacinstit şi cu Apostolii împreună locuitor, Sfinte Apostole Iacob, lumii bogăţie de tămăduiri izvorăşte şi apără de primejdii pe cei ce-L laudă. Pentru aceasta cu un glas strigăm către dânsul: miluieşte pe toţi cu rugăciunile tale, Apostole!

 La 9 octombrie în calendarul ortodox 2020 mai sunt pomeniţi

  • Sfinţii Cuvioşi Andronic şi Atanasia, soţia lui;
  • Dreptul Avraam şi nepotul său, Lot;
  • Sfânta Muceniţă Poplia;
  • Sfântul Cuvios Petru;
  • Sfântul Mucenic Ignatie Athonitul.
 
 
Loading...