Fiscul a început să trimită în noiembrie decizii de impunere pentru perioada 2013 – 2017, aferente impozitului pe venit şi contribuţiilor la sănătate şi pensii, acordând o bonificaţie de 10% celor care achită integral datoria până la data de 31 martie 2019.


Puţini contribuabili ştiu însă că, potrivit procedurii fiscale, termenele de prescripţie curg de la momente diferite, existând situaţii în care nu mai pot fi nevoiţi să plătească în cazul în care statul stă prea mult în pasivitate. Termene de prescripţie există şi pentru situaţiile în care contribuabilii au de recuperat bani de la stat, scrie adevarul.ro. 

Creanţele fiscale se stabilesc prin declaraţia de impunere depusă de contribuabil sau prin decizia de impunere emisă de Fisc. Ca să stabilească creanţele fiscale, organele statului trebuie să acţioneze în acest sens în cadrul unui termen de prescripţie de 7 ani, care începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligaţia fiscală, dacă legea nu dispune altfel. Adică, Fiscul nu poate să ceară plata unor impozite sau taxe şapte ani mai târziu de la momentul când se datora respectiva obligaţie fiscală. Dacă ar fi trebuit să plăteşti unele contribuţii în 2012, nu ţi se mai poate cere plata lor în 2019.

Dreptul de a stabili creanţe fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, scrie în Codul de procedură fiscală. Aici, termenul curge de la momentul când hotărârea instanţei penale rămâne definitivă. 

Pe lângă prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale, în procedura fiscală există şi prescripţia dreptului de a cere executarea silită a obligaţiilor fiscale declarate, dar neplătite la termen. Şi aici avem un termen de 5 ani, care curge de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept. Practic, aici a fost stabilită obligaţia fiscală, dar contribuabilul nu a plătit sumele respective la stat. Dacă stă prea mult pe gânduri, adică mai mult de cinci ani de când avea dreptul să ceară executarea silită (după depăşirea scadenţei), statul nu va mai putea executa silit datornicul.

Pentru banii pe care contribuabilul îi poate cere înapoi de la Fisc, termenul de prescripţie este de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire. “Dacă organul de executare silită constată împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor fiscale, acesta va proceda la încetarea măsurilor de realizare şi la scăderea acestora din evidenţa creanţelor fiscale”, se spune în Cod. Sumele achitate de debitor în contul unor creanţe fiscale, după împlinirea termenului de prescripţie, nu se restituie. 

 
 
Loading...