Cine nu vrea să scape de plata lunară a facturilor? Uite că se poate, dacă te înscrii în Programul de mediu ”Casa Verde”! Statul îţi dă 6.000 de lei ca să îţi pui panouri solare. Sunt bani pentru circa 10.000 de persoane, până la sfârşitul anului.


Nu mai plăteşti facturi toată viaţa dacă ai o ”Casă Verde”. Panourile solare produc de patru ori mai multă energie electrică decât ai nevoie. Ce este în plus, vinzi în reţeaua naţională. Din luna august, se pot depune dosarele pentru Programul ”Casa Verde”, lansat ieri de ministrul mediului, Cristiana Paşca Palmer.

”Este o veste foarte bună! Eu am o casă de 90 mp. Am evidenţa clară a facturilor: achit 1.767 lei pe an pentru energie electrică şi 2.981 lei pentru încălzirea apei cu gaz. Dacă mă înscriu în programul ăsta, aş primi 6.000 de lei de la stat pentru panouri solare şi nu aş mai plăti toată viaţa facturile astea de 4.748 de lei. Cred că este o afacere foarte bună”, ne-a spus Eduard Enescu, din localitatea Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov.

9-casa-verde-minister.gif

Ministrul Cristiana Paşca Palmer a vizitat prima “Casă Verde”
Fotografii: Florin Şuler

”Finanţăm prin acest Program panouri solare sau pompe de căldură. Pentru panourile solare, persoanele fizice primesc 6.000 lei, sumă suficientă pentru achiziţia unui sistem care să asigure apa caldă menajeră într-o casă standard (n.r. 90 mp). E o finanţare de 100%. Pentru cei care vor să folosească pompele de căldură, finanţarea este de 8.000 de lei, care acoperă circa 70-80% din costul unui astfel de sistem complex. Ne dorim să încurajăm populaţia să folosească sisteme verzi în propriile locuinţe”, a explicat Cristiana Paşca Palmer, ministrul mediului.

Programul ”Casa Verde” este acum în dezbatere publică şi se estimează că primele dosare vor putea fi depuse la mijocul lunii august. Sunt bani pentru circa 10.000 de cereri de la persoane fizice.

Cine se poate înscrie

Solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este persoană fizică care are domiciliul pe teritoriul României; este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul; imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, al vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, al unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publică. Dosarul de finanţare, cu toate documentele obligatorii, va fi depus personal de solicitant la sediul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului pe raza căreia îşi are domiciliul. Banii îi primeşti după achiziţionarea, montarea, punerea în funcţiune a instalaţiei şi depunerea dosarului de decontare la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului. 

Ce acte sunt necesare

  • cerere de finanţare nerambursabilă completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;
  • declaraţie pe propria răspundere completată şi semnată de solicitant, în original;
  • copie de pe actul de identitate al solicitantului;
  • adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, în original;
  • extras de carte funciară care să ateste dreptul de proprietate/ coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/ în care se va realiza proiectul, în original, sau autorizaţie de construire emisă solicitantului, în copie legalizată, pentru imobilele aflate în construcţie, valabil la data depunerii.
 
 
Loading...