Pentru persoanele calificate în diverse meserii care doresc să lucreze în Germania au acum la dispoziție 85 de locuri de muncă. Sunt bine plătite, dar angajarea se face pe bază de selecție.


Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă București(AMOFM) dispune, prin intermediul Reţelei EURES, de 85 de posturi pentru muncitorii calificaţi în diverse meserii, care doresc să lucreze în Germania, pentru ocuparea cărora se va organiza selecţie la Sighișoara în luna octombrie.

Angajatorii germani reprezentaţi de compania Unique Personalservice GmbH oferă locuri de muncă pentru: operator stivuitor (15 posturi), comisionar (15 posturi), hamal (10 posturi), muncitor în metalurgie (9 posturi), electrician (6 posturi), mecanic auto (5 posturi), sudor MIG-MAG (5 posturi), mecanic instalaţii (5 posturi), operator CNC (3 posturi), instalator/montator instalaţii de gaz (3 posturi), lucrător în depozit (3 posturi), mecanic utilaje prelucrarea maselor plastice și a cauciucului (2 posturi), sculer (2 posturi), zugrav – vopsitor (2 posturi).

Pentru ocuparea lor se cere calificare profesională încheiată, experienţă în domeniu, permis de conducere categoria B, precum și cunoștinţe bune de limba germană.

Salariul oferit este de 8,80 – 12,80 euro brut/oră, conform contractelor colective de muncă în respectivele domenii de activitate, iar durata contractelor de muncă este pe o perioadă nedeterminată.

Angajatorii oferă sprijin în vederea găsirii unei locuinţe.

Persoanele cu domiciliul în București, care corespund cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze Consilierului EURES din cadrul AMOFM, strada Spătarul Preda nr. 12, sector 5, telefon 021/316.55.08, interior 233.

Ele vor fi înregistrate în baza de date pentru munca în străinătate și vor primi invitaţie de participare la selecţie.

Înregistrarea în baza de date se realizează pe baza următoarelor documente:

-cerere tip (se completează la sediul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă);

-copie act de identitate sau pașaport (valabilitate minim 6 luni);

-CV model  Europass (cu fotografie)  în  limba germană (Lebenslauf);

-cazier judiciar în original din care să reiasa că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);

-adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea „Clinic sănătos/Apt pentru muncă”.

 
 
Loading...