Sunt multe daruri moştenite de la înaintaşi în patrimoniul spiritual al neamului românesc, însă cel mai mare dar este limba naţională în care ne exprimăm identitatea şi comuniunea între generaţii, în care chemăm pe Dumnezeu în rugăciune, în care descriem frumuseţile locurilor natale şi ale sufletului românesc, menţiona Preafericitul Părinte Daniel în mesajul adresat cu prilejul sărbătorii "Ziua Limbii Române", rostit sâmbătă, 31 august."Această sărbătoare reprezintă un fericit prilej de a redescoperi împreună cu toată suflarea vorbitoare de limbă română din întreaga lume demnitatea şi unitatea unui neam iubitor de Hristos, de multe ori răstignit în istorie, dar totuşi viu şi purtător de multe lumini şi binecuvântări, păstrate şi cultivate în mod paşnic şi smerit. Biserica neamului românesc a acordat întotdeauna o atenţie deosebită limbii vorbite de poporul dreptcredincios, şi a făcut din aceasta veşmânt viu al învăţăturilor de credinţă şi al cultului liturgic.De aceea, poetul preot basarabean Alexei Mateevici a identificat limba poporului român cu „limba vechilor Cazanii", subliniind astfel rolul cultului ortodox în promovarea limbii române. Iar Mihai Eminescu a numit Biserica noastră „maica spirituală a neamului românesc", cunoscând bine că primele şcoli şi primele cărţi tipărite au apărut prin grija Bisericii Ortodoxe Române", a spus Preafericitul Părinte Daniel.

În mesajul Său, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române s-a rugat Domunlui Iisus Hristos să reverse în inimile şi în cugetele noilor generaţii de români bucuria de a citi, de a asculta, de a vorbi şi de a cultiva limba română, aceasta fiind o primă dovadă a unităţii noastre de credinţă şi cultură, de cuget şi de simţire.

În încheierea mesajului său, Preafericitul Părinte Daniel i-a felicitat şi i-a binecuvântat pe toţi cei care au contribuit şi contribuie ca Ziua Limbii Române să fie o adevărată sărbătoare a identităţii şi demnităţii poporului român 
 
Loading...