Persoanele fizice care vor să-şi ia maşină electrică pot cere de la stat, până la 20 decembrie, până la 20.000 de lei, bani nerambursabili, potrivit unui act normativ al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP). În acest sens, cetăţenii trebuie să îndeplinească anumite condiţii şi să urmeze câţiva paşi.


Regulile din acest an pentru programul supranumit "Rabla Plus", prin intermediul căruia se pot cere bani pentru achiziţionarea de maşini electrice noi, sunt incluse în Ordinul MMAP nr. 955/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, scrie avocatnet.ro.

Prin acest program, Guvernul vrea să stimuleze persoanele fizice (dar şi firmele şi alte entităţi) să-şi cumpere maşini electrice pentru a ajuta la îmbunătăţirea calităţii mediului.

Mai exact, cetăţenii pot cere de la stat un ecotichet în valoare de:

20.000 de lei, pentru a cumpăra o maşină nouă pur electrică;
5.000 de lei, pentru a cumpăra o maşină nouă electrică hibridă cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km.

Pe deasupra, dacă vor să-şi ia maşină electrică, persoanele fizice acceptate în programul "Rabla" pot să cumuleze ecotichetul cu prima de casare. De exemplu, statul poate acorda unui cetăţean o sumă nerambursabilă de până la 26.500 de lei, în cazul achiziţionării unei maşini noi pur electrice, în schimbul casării unui automobil mai vechi de opt ani.

Fiecare solicitant din cadrul programului "Rabla Plus" poate folosi un singur ecotichet pentru a cumpăra o maşină electrică nouă. Totuşi, statul poate acorda mai multe ecotichete unei singure persoane, însă numai dacă aceasta cumpără un număr echivalent de maşini (de exemplu, se pot cere două ecotichete pentru a cumpăra două automobile electrice noi), potrivit sursei citate mai sus.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească doritorii

Principala condiţie pe care trebuie să o îndeplinească persoanele fizice, pentru a obţine ecotichetul de 5.000 sau 20.000 de lei, este să nu aibă datorii la bugetul local. Potrivit Ordinului MMAP nr. 955/2016, celelalte condiţii ce trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, de către solicitant, sunt:

*să aibă domiciliul sau reşedinţa în România;
*să se înscrie la un producător validat pentru a cumpăra un autovehicul nou pur electric sau un autovehicul nou electric hibrid şi să obţină nota de înscriere;
*să cumpere autovehiculul nou pur electric sau autovehiculul nou electric hibrid de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Aşadar, participarea în program este posibilă dacă aceste condiţii, precum şi obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul local, sunt îndeplinite. Pentru înscriere, persoanele fizice se pot prezenta la orice producător validat de AFM, acolo unde trebuie să depună un dosar de participare cu următoarele documente preliminare:

actul de identitate al solicitantului (copie certificată "conform cu originalul");
certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul (original).

 

 
 
Loading...