1 martie 2010 este termenul limită de depunere, la sediul Primăriilor, de către asociaţiile de proprietari, a situaţiei soldurilor elementelor de activ şi pasiv pentru 31 decembrie 2009.


Asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă simplă vor depune la compartimentele specializate în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv până la data de 1 martie pentru situaţia existentă la 31 decembrie şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la 30 iunie.

Atenţie la erorile de înregistrare

Existenţa unei diferenţe între valorile elementelor de activ şi pasiv în cadrul „Situaţiei soldurilor elementelor de activ şi pasiv" (cod 14-6-30/d) denotă fie existenţa unor erori de înregistrare, fie omiterea înregistrării unor operaţiuni, pentru că totalul activelor trebuie să fie întotdeauna egal cu cel al pasivelor.

Inventarul patrimoniului, o dată pe an

O eventuală lipsă din gestiune se poate determina numai comparând situaţia scriptică (din contabilitate) cu cea faptică.

O asemenea comparaţie se realizează, de obicei, cu ocazia inventarierii patrimoniului asociaţiei de proprietari, care, conform Normei privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv trebuie efectuată cel puţin o dată pe an.

Lipsurile de bunuri sau valori se determină pe baza listelor de inventariere care se întocmesc pentru elementele de activ şi reprezintă valori reale mai mici decât cele scriptice.

Loading...
Citeste tot despre: