Emoţii mari pentru tinerii părinţi care au copii de 6 şi 7 ani. Prichindeii urmează să meargă la şcoală şi încă nu le este clar părinţilor cum trebuie să procedeze. Click! vă spune tot ce trebuie să faceţi, pas cu pas.


Cine se poate înscrie la clasa pregătitoare

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2013, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.

Cine intră direct în clasa întâi

Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013, inclusiv, pot fi înscrişi, la cerere, în clasa I, chiar dacă nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare.La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie -31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.

La ce şcoală se depune dosarul

Părintele poate opta pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie. În această situaţie, copilul este automat înscris. Dacă doreşte o altă unitate de învăţământ, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi specifice de departajare.Părintele poate solicita ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea.

La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului. Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.Cererile-tip pot fi completate şi online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, accesând căsuţa de pe prima pagină, intitulată "Înscriere în învăţământul primar". Formularul va fi disponibil online din data de 2 aprilie. În cazul completării online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învăţământ la care doreşte înscrierea copilului, pentru validarea cererii.

Criterii de departajare

Are un anumit tip de handicap;

Este orfan de unul sau de ambii părinţi;

Provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial; 

Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ dorită; 

Alte criterii elaborate de către fiecare şcoală.

Actele necesare

 Cerere-tip de înscriere;
 Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal;
 Certificatul de naştere al copilului; 6 Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare/clasei I ;
 Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde e cazul).

Calendarul înscrierilor

Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ, după prima etapă.

Prima etapă: 02- 22 aprilie, de luni până vineri, între orele 08.00 - 20.00 sâmbăta, între orele 08.00 - 13.00; părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ
A doua etapă: Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nici o unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.

Unde găsiţi informaţiile necesare

Internet - Inspectoratele şcolare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o rubrică, denumită "Înscrierea în învăţământul primar" 2013, care poate fi accesată şi de pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro, la rubrica „Înscrierea în învăţământul primar 2013". Pagina devine valabilă începând cu data de 25 martie.

Direct de la şcoli, cu ocazia evenimentului "Ziua porţilor deschise". Fiecare unitate de învăţământ în care există clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze acest eveniment public într-una din zilele din intervalul 30 martie -7 aprilie. Părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile şi vor putea discuta cu cadrele didactice.

De la grădiniţe. În perioada 1-12 aprilie vor fi organizate întâlniri pentru informarea şi consilierea părinţilor ai căror copii se află în grădinţă şi care vor fi cuprinşi în învăţământul primar în anul şcolar 2013 -2014.
Telverde poate fi apelat numărul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă indicativul pentru judeţ (ex. Arad - 257).


 
 
Loading...
Citeste tot despre: