În cazul în care trebuie să ieşi la pensie pentru limită de vârstă, vrei să te pensionezi anticipat sau anticipat parţial, dacă ai dreptul la o pensie de invaliditate sau de urmaş, vei avea nevoie de anumite acte. Iată care sunt acsetea, potrivit siteului legislatiamuncii.manager!


Acte pentru pensia pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială

 • Cerere tip pentru înscrierea la pensie;
 • Acte de vechime;
 • Carnetul de muncă original şi copie;
 • Adeverinţe privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • Adeverinţe privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 • Adeverinţe privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
 • Actele de stare civilă ale solicitantului;
 • Cartea sau buletinul de identitate;
 • Certificatul de naştere şi de căsătorie, dacă e cazul original şi copie);
 • Livretul militar (original şi copie);
 • Diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • Dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu maiau calitatea de asigurat (original);
 • Adeveriţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011(original);
 • Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • Procură specială pentru mandatar;
 • Acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii martiri şiluptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti aniticomuniste de la Braşov, din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare.

Acte pentru pensia de invaliditate

 • Cerere tip pentru înscrierea la pensia de invaliditate;
 • Actele menţionate la pensia pentru limită de vârstă;
 • Decizia medicală asupra capcităţii de muncă (original);
 • Adeverinţă din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţa din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original).
 • Documentele necesare dovedirii accidentului de muncă sau bolii profesionale, după caz

Acte pentru pensia de urmaş

 • Cerere tip pentru înscrierea la pensie de urmaş;
 • Actele menţionate la pensia pentru limita de vârstă, pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;
 • Actele de sate civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz (original şi copie);
 • Decizia medicală asupra capacitîţii de muncă, în cazul urmaşului invalid (original);
 • Decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • Adeverinţă de studii, în cazul urmaşilor copii cu vârsta de peste 16 ani (original);
 • Actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiei în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • Documente necesare pentru decesul cauzat de accident de muncă, respectiv boală profesională.
   
 
 
Loading...
Citeste tot despre: